Aktivní vedení porodu placenty je pro většinu žen zřejmě nejlepší řešení

Zveřejněno 11. března 2015 na midwifethinking autorka Dr. Rachel Reed originál článku v AJ Porod placenty je moje nejneoblíbenější

Sledování stavu ženy a dítěte v průběhu porodu dle doporučení NICE – Péče o zdravou ženu a děti během porodu CG190

Doporučení britského institutu NICE (National Institute for Health and Care Excellence) 1.5 Sledování stavu ženy

BÝT STÁLE V POHYBU – PŘENOSNÁ KANCELÁŘ PORODNÍ ASISTENTKY ANEB POŽADAVKY NA MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ A VĚCNÉ VYBAVENÍ KONTAKTNÍHO PRACOVIŠTĚ

Mgr. Magdaléna Ezrová Vzhledem k podstatě porodní asistence pracuje většina komunitních porodních asistentek pouze v domácím prostředí

Zpráva ze zasedání rady Evropské asociace porodních asistentek ve dnech 27.–28. září 2019 v Praze

V září loňského roku se v Praze konalo každoroční zasedání Evropské asociace porodních asistentek (European Midwives

Vstupní vyšetření dle doporučení NICE − Péče o zdravou ženu a děti během porodu CG190

Doporučení britského institutu NICE (National Institute for Health and Care Excellence) se věnují prvnímu posouzení

Latentní fáze první doby porodní dle doporučení NICE − Péče o zdravou ženu a děti během porodu CG190

Doporučení britského institutu NICE (National Institute for Health and Care Excellence) pro péči o ženu v začátku

Péče o ženu během porodu dle doporučení NICE

Britský institut NICE (National Institute for Health and Care Excellence) ve svém doporučení Péče o zdravou

Prenatální péče: Co je v ní opravdu důležité

Elizabeth Davisová Elizabeth Davisová, BA, certifikovaná porodní asistentka (CPM), je známou odbornicí na celostní péči

Jinými slovy za jinými porody

Susan Highsmithová Susan Highsmithová je spisova­telka, lektorka a poradkyně. Má bakalářský titul v ženských studiích, magisterský titul

12 kroků k bezpečné a respektující péči

International Childbirth Initiative (ICI) zveřejnila v roce 2018 dokument 12 kroků k bezpečné a respektující péči. Hlavními iniciátory iniciativy jsou International MotherBaby Childbirth Organization (IMBCO) a Federal of Gynecology and Obstetrics (FIGO), kteří se spojili, aby vytvořili jednotný dokument podporující bezpečnou a respektující péči o matky a děti. Iniciativa v sobě spojuje celosvětové výsledky výzkumů (EBM), respektuje interakci matka-dítě-rodina-komunita a jejich interakci s poskytovateli zdravotní péče a zdravotním systémem obecně.

Podpořte nás

Podpořte nás