O nás

Unie porodních asistentek, z. s. je neziskovou profesní organizací porodních asistentek a studentek porodní asistence. Podílí se na rozvoji oboru porodní asistence v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a přispívá ke zkvalitnění péče o ženu a dítě. Poskytuje odbornou podporu porodním asistentkám a informační a poradenský servis těhotným ženám a jejich rodinám.

Náš spolek je demokratickou profesní organizací, která na principu dobrovolného individuálního členství sdružuje porodní asistentky a studentky oboru porodní asistence v České republice. Je zapsaný ve veřejném rejstříku.

Statutárním orgánem organizace je Rada Unie porodních asistentek. Členky Rady jsou volené Valnou hromadou jednou za 4 roky.


Unie porodních asistentek je členem:

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010