29.4.2023

Předčasný odtok plodové vody v termínu dle doporučení NICE – Péče o zdravou ženu a děti během porodu CG190

Národní institut klinické excelence (The National Institute for Clinical Excellence – NICE) byl ve Velké Británii založen v dubnu 1999. Jeho cílem je vytvořit konzistentní doporučené postupy a tím zkvalitnit poskytovanou péči. Kromě klinických doporučených postupů zveřejňují i doporučení pro kvalitu péče nebo veřejné zdraví, organizují vzdělávací setkání apod. Jejich hlavním znakem je vysoká odbornost a důraz na kvalitu výzkumů, které pro doporučené postupy používají. V prosinci 2014 byly publikovány doporučené postupy Péče o zdravou ženu a děti během porodu (CG190), jejich poslední revize proběhla v únoru 2017. Postupně vám předkládáme jednotlivé jejich části ve formě článků. Doufáme, že vám pomohou ve vaší praxi, protože bohužel podobné doporučené postupy v Česku zatím neexistují.


Britský institut NICE (National Institute for Health and Care Excellence) ve svém doporučení 1.11 Předčasný odtok plodové vody v termínu upřesňuje péči, která by ženě s touto diagnózou měla být poskytnuta.

Doporučená péče při odtoku plodové vody

Pokud jste si jistí odtokem plodové vody (PV), není třeba dělat vyšetření v zrcadlech pro potvrzení této skutečnosti (1.11.1), to je doporučeno pouze v případě, že odtok VP není jistý. Pokud žena nemá kontrakce, vyhněte se klasickému vaginálnímu vyšetření. (1.11.2)

Informujte ženu s předčasným odtokem PV v termínu o tom, že:

● riziko závažné novorozenecké infekce je 1 %, místo 0.5 % u žen s neporušeným vakem blan,
● u 60 % žen s předčasným odtokem PV porod spontánně začne cca do 24 hodin po odtoku PV,
● po uplynutí 24 hodin po odtoku PV se doporučuje porod indukovat (1.11.3),
● je důležité, aby hlásila jakékoliv změny v pohybu dítěte, které pocítí (1.11.15) a
● pokud porod nezačne do 24 hodin po odtoku PV, je doporučeno, aby žena rodila tam, kde je dobře dostupná neonatologická péče, a aby zůstala v nemocnici nejméně 12 hodin po porodu. (1.11.6)

Do doby, než se začne s indukcí porodu, nebo pokud si žena přeje čekat na spontánní začátek porodu déle než 24 h po odtoku PV, se doporučuje:

● nenabízet ženě vaginální stěry a měření C-reaktivního proteinu (CRP),
● zaznamenávat každé čtyři hodiny (pokud je žena vzhůru, netřeba přerušovat spánek) tělesnou teplotu ženy,
● aby žena neprodleně hlásila jakoukoli změnu v zápachu či barvě odtékající PV a
● informovat ženu, že koupel nebo sprcha nezvyšuje riziko infekce a naopak pohlavní styk toto riziko navýšit může. (1.11.4)

Článek ke stažení v pdf.


Překlad byl realizován v rámci Projektu Unie porodních asistentek – vize 2021 (CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002045), který je podpořený v rámci programu Operační program zaměstnanost a je součástí výzvy Budování kapacit a profesionalizace NNO.

 

 

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010