Kontakt

KORESPONDENČNÍ ADRESA
Ivana Königsmarková
Unie porodních asistentek
Londýnská 28, Praha 2, 120 00
fax: 224252195

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
Unie porodních asistentek
Londýnská 28, Praha 2, 120 00
číslo účtu: 2101680921/2010
IČO: 270 16 111

 

FINANČNÍ KOORDINÁTORKA
Bc. Kamila Sochatzi
finance@unipa.cz

 

STATUTÁRNÍ ORGÁN

Unie porodních asistentek, z.s. je spolkem zapsaným ve veřejném rejstříku.

Statutárním orgánem organizace je Rada Unie porodních asistentek.
Členky Rady jsou volené Valnou hromadou jednou za 4 roky.

Kontakty na členky Rady Unie porodních asistentek.

 

 

 

Na koho se můžete obrátit

Kateřina Hájková Klíčová
výkonná ředitelka UNIPA
tel: +420 734 637 379
klicova@unipa.cz

Péče o členky
Jana Riedlová
riedlova@unipa.cz

Centrum vzdělávání
Tereza Nožičková
vzdelavani@unipa.cz
+420 739 313 194

Péče o dárce
Lenka Konkolová
konkolova@unipa.cz

Odborná sekce
Magdalena Ezrová
ezrova@unipa.cz