15.7.2023

Tisková zpráva z Valné hromady UNIPA, 27. května 2023, Praha

27. 5. 2023 v Praze se uskutečnila Valná hromada UNIPA.

Vedle standardních schvalovacích procesů (zapisovatelky, ověřovatelky, programu Valné hromady) a schválení zprávy kontrolní komise a výroční zprávy za rok 2022 byly představeny a schváleny změněné Stanovy UNIPA. Nově jsou obohaceny o bod VI týkající se činnosti pobočných spolků. Jeden takový pobočný spolek se aktuálně rodí v Brně s názvem Hnízdo. Na Valné hromadě byla vyslovena výzva k vytváření organizovaných spolupracujících sítí porodních asistentek i v dalších regionech ČR, od západních Čech po východ Moravy a Slezsko. Proběhla diskuse nad důležitými tématy, konkrétně ohledně vyjednávání porodních asistentek se zdravotními pojišťovnami a ohledně zajímavých tipů spolupráce a budoucích vizí UNIPY.

Ivana Königsmarková a Hana Hornychová vyzvaly porodní asistentky, aby si zajišťovaly smlouvy s pojišťovnami, a nabízejí poradu ohledně kroků nutných pro vytvoření smlouvy s pojišťovnami. Dále vyzvaly porodní asistentky, které již takovou smlouvou s pojišťovnami disponují, aby je pověřily plnou mocí pro jejich zastupování ve vyjednávání se zástupci pojišťoven ve věcech proplácení porodněasistenčních služeb z veřejného pojištění. Těchto strategických vyjednávání, která se konají periodicky, se účastní I. Königsmarková. Jednou ze zásadních otázek, které je třeba zodpovědět, je, nakolik je pravdivá domněnka o konkurenci porodních asistentek vůči nemocnicím. Jinými slovy nakolik a zda vůbec přicházejí o prostředky nemocnice, proplácejí-li pojišťovny služby komunitních porodních asistentek.

Prezidentka Magda Ezrová vybídla porodní asistentky k obsazení zbývajících volných pozic poradkyň v chatovém poradenství na Lince Rodím v klidu.

Vyvstalo několik témat pro událost Porodní slet, konanou 23. července 2023 (viz kalendář akcí). Jedno z témat se týká vzdělávání nezdravotníků v porodní asistenci.

Na Valné hromadě též byla oficiálně předána funkce výkonné ředitelky: 15. května Ivanu Antalovou vystřídala Martina Přibyláková. Tým UNIPA přivítal další nové členky: Kateřinu Jíchovou, Sáru Frančeovou, Terezu Stratilovou, Adélu Kubíčkovou.

Sepsala Martina Přibyláková, výkonná ředitelka UNIPA.

Podívejte se na fotogalerii:

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010