27.4.2023

Krátká zpráva o Regionální schůzi Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) v prosinci 2022

V prosinci roku 2022 proběhlo již poněkolikáté setkání regionální skupiny ICM pro Centrální Evropu. Je to prostor, kde se jednotliví zástupci profesních organizací v Evropském regionu potkají ke sdílení a propojování. Schůzka se tradičně odehrála ve virtuálním prostoru. Na našem kontinentě tvoří členskou základnu 40 profesních organizací. Tentokrát se nás sešlo kolem dvaceti. Italská asociace porodních asistentek své členství ukončila.

V první části setkání jsme ve skupinách sdílely problémy porodní asistence v jednotlivých zemích ve vztahu k současné politické a ekonomické situaci. Témata jako válka na Ukrajině, energetická krize, migrace, Covid-19 nebo rostoucí inflace mají vliv na nás všechny.

Zde jsou některá témata, která byla v rámci setkání diskutována a kterým čelí jednotlivé profesní společnosti a porodní asistentky (PA) vůbec:

 • Migrace otevírá téma rostoucího množství těhotných žen bez zázemí, které jsou více zranitelné, a proto se je zdravotní systémy snaží zahrnout do péče a podpořit. Vzniká tak paradox, kdy migrantky (specificky z Ukrajiny) sice mají přístup k péči PA, ale vlastní populace žen dané země tento přístup k péči PA nemá. Například okolo 3000 ukrajinských žen, které měly v Rumunsku jednodušší přístup ke kontinuální péči PA narozdíl od rumunských žen.
 • Rostoucí incidence porodnického násilí, obzvláště v době Covidu-19 (Francie, ČR a další).
 • Mnoho zemí (Švédsko, Portugalsko, UK, Francie atd.) se potýká s nedostatkem PA, se špatnými pracovními podmínkami (náročné směny pro nedostatek personálu), špatným finančním ohodnocením (ve Velké Británii se stávkuje), vyčerpáním, odchodem PA do zahraničí nebo zcela mimo profesi. Mnoho PA nechce pracovat v porodnicích (málo personálu) a mnoho nechce pracovat v komunitě a mít pohotovost (kvalita života). Populace PA stárne. Studentky na praxích nedostávají dostatečnou podporu.
 • V některých zemích roste morbidita žen, ale i novorozenců (Portugalsko), roste množství císařských řezů, indukovaných porodů, instrumentálních porodů, oxytocin je aplikován téměř při každém porodu apod. Převažuje aktivní medicínský medikalizovaný model péče. PA ztrácí svoji autonomii.
 • Péče PA se stává dostupnou jen pro ženy, které mají dostatečné množství finančních prostředků.
 • V některých zemích (např. Norsko) dochází k uzavírání Center porodní asistence a porodnic.
 • Ženy z některých zemí (např. Švýcarska) musí cestovat za péčí větší vzdálenosti.
 • Antenatální a postnatální péče PA není ve všech systémech součástí zdravotní péče, například v Izraeli.
 • Na setkání se také řešily strategie a taktiky jednotlivých profesních organizací i ICM, které mají pomoci s řešením současných témat.
 • V Rakousku mají PA dobrou oporu v profesní organizaci, která jim pomáhá zahrnout do péče větší množství migrantů a péče je hrazena státem.
 • Švýcarsko, Rakousko a další státy podporují dobrou efektivní komunikaci a spolupráci na politickém poli.
 • Profesní organizace napříč regionem se spolupodílejí a překládají různé tematické materiály, například tzv. ICM Disaster paper – průvodce pro případy katastrof či jiných náhlých událostí. Pěstují a rozvíjejí spolupráci s organizacemi jiných zemí.
 • Pozornost a úsilí se směřuje ke zlepšování komunikace s porodnicemi, a to například lepší zajištění opory studentům a začínajícím PA, aby neměly tendence odcházet z oboru.
 • Rozšiřuje se a upevňuje vzdělávání porodních asistentek – například komunitní péče v období šestinedělí.
 • Profesní organizace se zaměřují na podporu vzdělávání a informování žen. Poslední dobou roste nedůvěra v péči PA narozdíl o důvěru v lékařskou péči. Je nutné zaměřovat se a podporovat profesi PA, její viditelnost a respekt.
 • Roste podpora, lobbing i osvěta za autonomii PA. V Izraeli například vzniká nová profesní organizace, která se zaměřuje na budování dobrých vztahů s politiky a pojišťovnami.

Vznikají nové antenatální a postnatální moduly ke vzdělávání PA s důrazem na kontinuální péči.

Bc. Markéta Scott Gasparová
delegátka za UNIPA v ICM

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010