23.10.2018

Jak se stát porodní asistentkou

Autorka: Carolyn Steiger

Před tím, než začnete

Než se necháte ovlivnit svým učitelem, knihami, zkušenostmi nebo jinými porodními asistentkami, udělejte si chvilku a zapište si, jaká je vaše filozofie porodu, proč se chcete stát porodní asistentkou a jakou porodní asistentkou byste chtěla být. Pokud jste sama rodila za přítomnosti porodní asistentky, jaké aspekty její péče, osobnosti a přístupu byly pro vás důležité. Pokud jste nerodila s porodní asistentkou, nebo pokud vaše porodní asistentka nesplnila vaše očekávání či potřeby, jaká by podle vás měla ideální porodní asistentka být? Jak byste popsala ideální (či idealistický) obraz porodní asistentky a jejího napojení na rodící ženu? Občas se ke svým poznámkám vraťte, neboť se z vás stává porodní asistentka. Možná vás někdy vaše zápisky pobaví, některé postřehy vás ale mohou znovu inspirovat a pomoci vám vrátit se ke svým největším snům.

Životní zkušenost

Porod není izolovaná událost, je součástí našeho života. Být „zkušenou“ porodní asistentkou znamená mnohem více než být u mnoha porodů. Záleží také na tom, co jste zažila ve svém životě. Možná jste se potkala s lidmi různých kulturních a socioekonomických pozadí a lidmi různých náboženství. Setkala jste se s lidmi v těžké životní situaci, s lidmi, kteří jsou nemocní, umírají nebo truchlí. Zažila jste mnoho vztahů s dospělými, hovořila s muži rozličných názorů na ženy. Zažila jste radost, smutek, starosti, naději, závist, strach, chamtivost, lásku a nenávist, celou škálu lidských emocí, a naučila se je v sobě rozpoznávat. Možná jste sama rodila, vychovávala děti, adoptovala děti, vezla své děti do nemocnice na operaci nebo viděla, jak dítě umírá. Starala jste se o své vlastní děti nebo o děti jiných žen. Povídala jste si s dospívajícími dívkami, starými ženami, ženami, které měly vážné problémy. Vaše kolegyně byly neomalené a manipulativní. Zažila jste bolest, vylezla na hory, riskovala, udělala ze sebe hlupáka, zažila jste ponížení a přestála obtíže. Možná jste namalovala svůj nejlepší obraz, zamilovala se a sklidila úrodu těsně před bouřkou. Pozorovala jste, jak vychází a zachází měsíc, běžela jste maraton, zaujala nepopulární stanovisko, odhalila svou duši a měla zlomené srdce.

Jistě, ne každá porodní asistentka má všechny tyto zkušenosti. Musí ale zažít v životě hodně, aby nepodléhala předsudkům, pociťovala soucit a byla schopná opravdu naslouchat a radit všem typům lidí.

Abyste byla schopná soucitu a dokázala cítit „společně“ se ženou, musíte na ni pohlížet jako na sobě rovnou, jako na stejně hodnotnou lidskou bytost. Jestli máte pocit, že jste na vyšší úrovni než ženy, které mají nižší vzdělání nebo příjem, nejsou tak hezké či kultivované, jsou jiné barvy pleti, jiného vyznání, pocházejí z jiné etnické skupiny či kultury, jsou mladší nebo naopak starší, nejsou tak zdravé jako vy, ani tak disciplinované, neměla byste být porodní asistentkou. Budete-li mít pocit, že jste něco víc, nebudete těmto lidem sloužit, ale budete je „řídit“ a dělat rozhodnutí za ně. Budete-li mít pocit, že jste lepší než ostatní, ochudíte se o to, co byste se od nich mohla naučit.

Nemyslím tím ale, že byste si neměla věřit. Jako porodní asistentka musíte cítit vnitřní sebejistotu, abyste každé rozhodnutí nepotřebovala někým schválit.

Hledejte odpovědi na otázky, kdo jsme, jak jsme přišli na svět a jaké je naše místo ve vesmíru. Musíte hledat pravdu a najít bohatý zdroj duchovní síly, pohody a moudrosti. Musíte být hotovým člověkem ještě před tím, než zažijete porod. Nechoďte k porodům proto, že je to pro vás výzva, vzrušující zážitek či smysl života. Zážitek z porodu patří rodině, ne vám.

Jste-li mladá nebo je váš život neuspořádaný, snažte se získat co nejvíce životních zkušeností před tím, než zaujmete roli „moudré ženy/porodní asistentky“. Práce porodní asistentky je životní poslání, není jen tak na zkoušku. Někteří lidé se bojí stáří. Porodní asistentky se těší na to, až z nich budou babičky a budou moci dětem, které přivedly na svět, pomáhat při porodu jejich vlastních dětí. V mnoha kulturách se ženy mohou stát porodními asistentkami až po menopauze. Své děti už vychovaly a mají proto více času, který mohou věnovat jiným rodinám. Staly se z nich osobnosti, dospělé a moudré bytosti a získaly mnoho životních zkušeností. Čím víc budete připravená, tím více toho budete moci nabídnout. Času je dost.

Úryvek z knihy Carolyn Steiger Becoming a midwife (vydavatelství Hoogen House, 2915 NE 59th Avenue, Portland, OR 97213, 1987).

Caroly Steiger je aprobovanou porodní asistentkou ve státě Oregon, pravidelně přednáší na konferencích pro porodní asistentky a je aktivní veřejnou propagátorkou porodní asistence.


Překlad byl realizován v rámci Projektu Unie porodních asistentek podpořeném v dotačním řízení Úřadu vlády ČR v rámci programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010