10.9.2021

Otevřený dopis UNIPA pro Ministerstvo zdravotnictví ČR k článku Metodika organizace Komplexní péče o těhotnou ženu v České republice

Vážený pane ministře Vojtěchu,

obracíme se na Vás jako zástupkyně profesní organizace Unie porodních asistentek v souvislosti s článkem Metodika organizace Komplexní péče o těhotnou ženu v České republice, který vyšel v letošním druhém čísle časopisu Gynekologie a porodnictví a ke kterému jsme vydaly Vyjádření. Domníváme se, že je více než kdy jindy nezbytné postavit se nejen za naši profesi, ale také za narovnávání systému zdravotní péče, ve kterém stále přetrvávají paternalistické postoje. Důkazem je právě zmíněný text, který předkládá „nadsazený” popis metodiky organizace péče o těhotné ženy, přičemž v tomto příkladu figuruje registrující gynekolog jako „zákonný zástupce‟ a těhotná žena, která je představena jako „nezletilá školačka‟. Reakce některých lékařů, například senátora Šimetky, je jasná a stručná. Jedná se dle něho o „bizarní příměr”, který by neměl zastínit další důležité informace obsažené v textu. Jiní lékaři ale mluví o nepochopeném vtipu, o tom, že ženy, které se ozývají proti tomuto příkladu, nemají smysl pro humor. Velmi rády bychom se tomuto vtipu zasmály. Tento příměr se ale neobjevil na stránkách humoristického časopisu, nýbrž
v odborném periodiku, a jedná se nejen o článek psaný experty v daném oboru, ale zároveň o metodický pokyn, který má lékařkám a lékařům pomoci přiblížit a lépe pochopit doporučené postupy. Jde tedy ve své podstatě o výukový text. Souhlasíte s tím, že stačí, když autor/ka použije slovní spojení „nadsazený příklad‟, a může znevažovat či zesměšňovat určitou skupinu obyvatel?

Mnohem závažnější je ale fakt, že v dokumentu, který má popisovat „komplexní péči o těhotnou” není zahrnuta péče porodní asistentky, jako vysokoškolsky vzdělané expertky na péči o ženu, a to přesto, že jsou jí k tomu vyhláškami i evropskými směrnicemi jasně přiznané kompetence. Naše povolání je v systému péče nenahraditelné ale přesto přehlížené. Více než 80 % těhotenství a porodů probíhá fyziologicky a mohou tedy z velké části spadat pod naši péči. Zároveň i ženám, které potřebují cílené medicínské intervence, zlepšuje péče porodní asistentky prožitek z těhotenství či porodu. V poporodním období a šestinedělí mají porodní asistentky příznivý vliv na snížení poporodního blues či poporodní deprese. Zároveň přispívají k tomu, že se ženy lépe vyrovnávají s novou rolí matky.

Naše organizace se snaží prosadit změny systému zdravotní péče o těhotnou a rodící ženu a ženu po porodu již více jak patnáct let. Principy, na kterých naše péče stojí, jsou v základu dva – odbornost a respekt. Protože v současnosti chybí doporučené postupy pro porodní asistentky, vytvořili jsme dokument Principy péče v porodní asistenci. Stěžejními zásadami, na základě kterých komunikujeme se ženami a jejich rodinami, je respekt, úcta, laskavost a čestnost. Preferujeme poskytování individualizované a kontinuální péče, kterou doporučuje nejen Světová zdravotnická organizace, ale i další odborné společnosti. Zakládáme si na tom, aby naše členky měly přístup ke kvalitním vzdělávacím seminářům, překládáme odborné článkystanoviska mezinárodních organizací, vydáváme odborné materiály. Díky členství v Mezinárodní konfederaci porodních asistentek (ICM) a v Evropské asociaci porodních asistentek (EMA) máme přehled o celosvětovém dění a trendech v naší profesi.

Žádáme Vás proto nejen o distancování se od tohoto „nadsazeného‟ příkladu metodiky organizace Komplexní péče o těhotnou ženu, a tím o vyjádření nesouhlasu
s podobnými dehonestujícími příklady, ale především o podporu vzniku a přijetí doporučených postupů v porodní asistenci, jejichž tvorby se můžeme jako profesní organizace bez odkladu ujmout, tak aby tyto dokumenty reflektovaly současné poznatky vědy a odborných společností a využívaly celou škálu kompetencí porodní asistentky. Také žádáme o zveřejnění Principů péče v porodní asistenci na webovém portále MZ ČR v sekci Porodní asistence.

Věříme, že naše snaha je společná – mít v České republice takový zdravotnický systém, ve kterém je každá pacientka a pacient respektován. Právě respekt a úcta jsou základní hodnoty, na kterých lze stavět vztah založený na důvěře. A důvěra je v případě vztahu zdravotník-pacient zásadní. Zároveň věříme, že si uvědomujete, jak podobné, údajně „nadsazené”, výroky v odborných textech tuto důvěru hluboce narušují a že bez řádných doporučených postupů se péče v porodní asistenci vykonává velmi obtížně.

Velmi rády se s vámi osobně setkáme, abychom mohli prodiskutovat kompletní problematiku profese porodních asistentek a možnosti narovnání současného stavu.

Přejeme krásné babí léto

za UNIPA
Mgr. Magdaléna Ezrová
prezidentka

Zdroje a přílohy:
Principy péče v porodní asistenci
Sandall J. Every woman needs a midwife, and some women need a doctor too. Birth. 2012 Dec;39(4):323-6. doi: 10.1111/birt.12010.
Vyjádření UNIPA k článku Metodika organizace Komplexní péče o těhotnou ženu
WHO Péče v průběhu normálního porodu: praktická příručka
WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience
WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience

Otevřený dopis ke stažení v pdf.

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010