28.8.2022

Unie porodních asistentek navázala spolupráci s Policií ČR

V červnu 2022 sdílela Policie ČR na svém webu a sociálních sítích tiskovou zprávu a videospot informující o proběhlé pravidelné soutěži prvosledových hlídek. Jedna z modelových situací s názvem „Barborka“ byla popsána takto: „Po asistenci u domácího porodu, porodní asistentka (Dula) utekla z bytu, když viděla, že se jedná o komplikovaný porod. Rodička je zhroucena a policejní hlídku odchytí sousedka, která žádá hlídku o pomoc.“

V návaznosti na zveřejnění těchto informací iniciovala pracovní skupina Porodnictví při České ženské lobby, jejíž součástí je i Unie porodních asistentek, sepsání otevřeného dopisu policejnímu prezidentovi. V tomto dopise vysvětlujeme problematičnost popsané modelové situace, uvádíme na pravou míru rozdílnost profesí porodní asistentka a dula, upozorňujeme na riziko dehonestace obou profesí, které nejsou bezpečně ukotveny v současném systému zdravotní péče, a nabízíme spolupráci na dalším vzdělávání a osvětě Policie ČR.

Z iniciativy rady pplk. Mgr. Bc. Michala Jána Ďurkoviče se v červenci uskutečnila schůzka v prostorách ředitelství služby pořádkové policie, které se dále zúčastnila ředitelka Unie porodních asistentek Ing. Ivana Antalová, viceprezidentka Ivana Königsmarková a vedoucí odboru plk. Mgr. Martin Blažek. Celé jednání probíhalo v profesionálním, respektujícím a partnerském ovzduší.

Byly vyjasněny sporné body a domluveny možnosti následné spolupráce na modelových příkladech, kterými každoročně prochází prvosledové hlídky a které jsou důležitou součástí přípravy na reálné krizové situace. Diskutována byla také možnost proškolení příslušníků Policie ČR, jak postupovat v případech, kdy spěchá komunitní porodní asistentka k porodu autem s ukázkou dobré praxe, o které na sociálních sítích informovala porodní asistentka Hana Hornychová.

Těší nás průběh tohoto případu a vítáme spolupráci, která vede k zajištění lepšího bezpečí, zdraví a života.

 

Tisková zpráva Policie ČR k soutěži prvosledových hlídek Policie ČR – po našem otevřeném dopise smazána

Videospot Policie ČR na Facebooku

Otevřený dopis PS Porodnictví ČŽL Policejnímu prezidentovi

Příspěvek Hany Hormychové k dobré praxi s Policií ČR

 

Sepsala Ivana Antalová, výkonná ředitelka UNIPA, antalova@unipa.cz

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010