Ministerstvo zdravotnictví před Ústavním soudem v kauze trestní odpovědnosti u domácích porodů

 

Ministerstvo zdravotnictví před Ústavním soudem v kauze trestní odpovědnosti u domácích porodů

 

Tisková zpráva Unie porodních asistentek

Brno

  1. 3. 2017

 

Unie porodních asistentek vítá rozhodnutí Ústavního soudu v kauze, která řešila, zda musí Ministerstvo zdravotnictví zveřejnit v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím (106/99 Sb.) dokument, který se týká trestní odpovědnosti rodiček v souvislosti s domácím porodem. Tuto analýzu si nechalo Ministerstvo zdravotnictví zpracovat v roce 2009 od externí advokátní kanceláře Němec, Bláha & Navrátilová.

 

Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv v roce 2010 požádala ministerstvo o poskytnutí této analýzy na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, ovšem ministerstvo to odmítlo, proto se jejího poskytnutí domáháme soudně. Právnička Zuzana Candigliota, která o zpřístupnění dokumentu od počátku usiluje, říká: „Analýza se dotýká zájmu osob, o kterých pojednává a které mají právo se dozvědět, jaké právní následky mohou být spojeny s jejich jednáním, zvláště když si analýzu o tom nechal zpracovat orgán veřejné moci.“

 

Soudy dosud upřednostňovaly právo Ministerstva zdravotnictví analýzu nezveřejnit s odvoláním na autorská práva, která drží advokátní kancelář bývalého ministra spravedlnosti Jiřího Němce. Proto podala Liga lidských práv stížnost k Ústavnímu soudu

 

Ústavní soud rozhodnutí předchozích soudů, které zrušil a vrátil jim případ k dalšímu projednání.

 

Na jednání soudu, kterého se za Unii porodních asistentek sledovala Kateřina Hájková Klíčová, zaznělo, že dokumenty a analýzy, které si nechá státní správa zpracovat, by měly zůstat neveřejné pouze v případě, kdy by jejich zveřejnění mohlo poškodit zpracovatele. Jako příklad uvedlo zveřejnění projektové dokumentace architektonické soutěže, kterou by Ministerstvo zdravotnictví zadalo.

 

Kateřina Hájková Klíčová, výkonná ředitelka profesní organizace porodních asistentek dodává: „Ministerstvo zdravotnictví by mělo spíše vynakládat finanční prostředky na zpracování koncepce péče v porodnictví. Takový dokument Česká republika nemá. Pro těhotné ženy a jejich rodiny by takový koncepční materiál přinesl více bezpečí než neveřejné mapování trestní odpovědnosti malé skupiny z nich. Těhotným ženám by měla být dostupná odborná a respektující péče porodních asistentek a porodních domů, tak jako je to běžné v zahraničí. To by měl být zájem státu, nikoliv kriminalizace žen, které se rozhodnou porodit mimo porodnici.“

 

Více o případu na stránkách Ligy lidských práv

 

http://llp.cz/pripady/ministerstvo-zdravotnictvi-odmita-poskytnout-analyzu-k-domacim-porodum/

 

Kontakt pro více informací:

 

Kateřina Hájková Klíčová, Unie porodních asistentek, klicova@unipa.cz, tel:  +420 734 637 379

 

TZ_ÚS_Trestní odpovědnost u domácích porodů

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010