3.1.2024

UNESCO zařadilo porodní asistenci na seznam nehmotného kulturního dědictví!

Včera se porodní asistence dostala na seznam UNESCO, který si klade za cíl chránit a kultivovat dědictví lidstva. Ptáte se proč?

“Porodní asistentky jsou společnicemi a podporovatelkami těhotných žen a jejich rodin v těhotenství, během porodu a po něm. Během těhotenství porodní asistentky navštěvují ženy doma, poskytují poradenství a péči a v neposlední řadě poskytují ženám informace na kurzech zaměřených na předporodní přípravu.

Přispívají k ochraně základních lidských práv tím, že předávají své znalosti matkám a jejich rodinám.

Porodní asistence je založena na praktikách založených na důkazech a tradičních znalostech, dovednostech a technikách. Porodní asistence se liší podle sociálního, kulturního a přírodního kontextu různých komunit a zemí a někdy zahrnuje i znalosti tradiční medicíny a léčivých rostlin a bylin.

Porodní asistence také zahrnuje specifické kulturní praktiky, slovní zásobu, oslavy a rituály. Související dovednosti a znalosti byly chráněny, rozvíjeny a předávány praktikujícími komunitami po generace, zejména v rámci sítí žen. Tradiční znalosti porodní asistence se shromažďují prostřednictvím přímé zkušenosti, pozorování a interakce s lidským tělem. Přenáší se prostřednictvím ústní výuky, pozorování, účasti a vzájemné výměny.

V mnoha zemích vyžaduje praxe porodní asistence také certifikaci a související znalosti a dovednosti jsou předávány prostřednictvím formálního vzdělávání, jako je akademické učení založené na osnovách, z nichž některé jsou v souladu se standardy stanovenými Mezinárodní konfederací porodních asistentek.”

(přeloženo z https://ich.unesco.org/…/midwifery-knowledge-skills-and…)

My máme radost. Porodní asistence, naše znalosti a dovednosti je potřeba chránit a nadále rozvíjet a zařazení na seznam UNESCO je jen dalším potvrzením faktu, jak je porodní asistence pro celé lidstvo důležitá.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010