11.12.2018

Rozum a cit v práci porodní asistentky

Jennifer Hall

Copyright © 2016 Midwifery Today, Inc. Všechna práva vyhrazena. zveřejněno se souhlasem Midwifery Today Issue 60, ZIMA 2001. www.midwiferytoday.com / PH + 1 541 344 7438


Jennifer Hall, MSc, RN, RM, ADM přednáší o porodní asistenci na University of West England v Bristolu ve Velké  Británii a je také odbornou editorkou webové stránky The practicing Midwife. Její kniha Midwifery, Mind and Spirit je dostupná u vydavatele Books for Midwives Press.

Jak se ze studentky stane porodní asistentka? K jaké proměně musí dojít, než získá „papíry“ potřebné k vykonávání samostatné praxe?

Na tuto otázku se často sama sebe ptám, když se připravuji na setkání s novou skupinou studentek porodní asistence. Jde o ženy z různých prostředí a s různými životními zkušenostmi, které mají své vlastní představy o práci porodní asistentky a o tom, jaká je její role. Některé studium nedokončí, když se realita rozejde s jejich ideály. Některé vlastní praxi začnou, ale až ke konci své kariéry si vybudují speciální schopnosti, které porodní asistentky mají mít. A z některých se nakonec stanou plně kvalifikované porodní asistentky. Nejprve však budou tyto studentky muset projít studiem na univerzitě a nabýt všechny teoretické znalosti z anatomie, fyziologie, psychologie a sociologie, a zároveň se budou učit praktické dovednosti pod vedením porodních asistentek pracujících v nemocnicích. Budou se muset protloukat s pomocí stipendia či příspěvku na vzdělání. A pak budou muset projít všemi zkouškami a vnitřně vyzrát, aby se mohly stát porodními asistentkami.

Na počátku mé cesty stát se porodní asistentkou bylo vše jiné. Výcvik probíhal hlavně na nemocničních odděleních a byl převážně praktický. Zahrnoval běžnou výuku anatomie a fyziologie, přičemž dnešní výuka jde do mnohem větší hloubky. Dotkli jsme se psychologie a sociologie, ale pouze v kontextu naší práce a žen, o které jsme pečovaly. Co jsme se naučily v těchto předmětech, jsme používaly pouze k tomu, abychom zvládly každodenní práci. Protože ano, vedle studia jsme ještě musely pracovat. Pracovaly jsme na plný úvazek, ne jako pomocná síla. Výhodou bylo, že jsme dostávaly plat, který nám pomohl zaplatit živobytí. Jen málo informací, které jsme dostávaly od našich vyučujících, bylo podloženo výzkumem. Trvalo velmi dlouho, než výsledky nějakého výzkumu pronikly do klinické sféry. A my jsme musely dodržovat dané protokoly.

Celou moji kariéru pak z doby studia nejvíc ovlivnily dva zážitky. Tím první je, že jsem už jako studentka mohla být u domácích porodů. Díky své zkušenosti s porodem v domácím prostředí jsem zjistila, že to, co probíhá v nemocnicích, nemusí být nutně „normální“. Začala jsem mít pochybnosti o tom, co děláme. Druhou věcí, která mě ovlivnila, bylo setkání se starším porodníkem, který se sám nazýval porodní bábou. Naučil mě, že než použiji jakékoli technologie, musím první naslouchat svému instinktu. Vždycky jsem se ve své praxi touto radou řídila. Pokud budeme přehlížet naše pocity a používat jenom technologie, riskujeme to, že ztratíme naše „pátrací schopnosti“. Když dáte porodní asistentce ultrazvukový přístroj, aby jej použila místo běžného zevního vyšetření břicha, dá vám některé údaje velmi rychle. Když ale předtím k vyšetření nepoužije oči, uši a ruce, může přehlédnout některé zásadní informace o celkovém stavu matky a dítěte.

Jsem za toto poznání velice vděčná a chci jej předat všem mým studentkám, se kterými se setkám. Technologie nám toho může hodně nabídnout, a když se správně používá, můžeme zachránit mnoho životů. Ale my porodní asistentky můžeme zase nabídnout dovednosti založené na intuici a zkušenosti. Nesmíme tyto schopnosti opomíjet a hned sahat po různých nejnovějších přístrojích. Začněte s dovednostmi a instinktem, který máte. Dobře poznejte sami sebe a důvěřujte si.

Tento článek byl publikován v časopise Midwifery Today č. 60

Časopis Midwifery Today je původně vydáván v angličtině. Midwifery Today, Inc. nezodpovídá za překlady do jiných jazyků, kromě překladů, které jsou zveřejněny na webových stránkách www.midwiferytoday.com. Pro co nejpřesnější obsah doporučujeme vyhledat anglickou verzi článku.


Překlad byl realizován v rámci Projektu Unie porodních asistentek podpořeném v dotačním řízení Úřadu vlády ČR v rámci programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010