20.11.2023

Souhlas jako základ – přednáška H.H.Klein 27.11.2023, Olomouc

Zveme vás na zajímavou přednášku!

termín: 27.11.2023, 17:00

místo konání: PF UP, Rotunda, Olomouc

Základním pilířem přednášky jsou dvě témata:

a) Celosvětové důkazy jasně dochází k výsledku, že systémy zdravotní péče dosahují nejlepších výsledků a zároveň nejnižších nákladů, pokud zajišťují přístup k porodní péči v nemocničním i komunitním prostředí.
Porodní asistentky i samotné ženy se však stále potýkají s překážkami v praxi, což činí komunitní porodní péči dosti nedostupnou. Tato přednáška se bude zabývat některými právními a regulačními problémy, kterým porodní asistentky čelí v USA. Dále se zaměříme na možnou tvorbu a koncepci komunitní péče, jež bude moci být integrovaná i v praxi.

b) Informovaný souhlas a respektující komunikace je jistota pro zdravotníky a rodičky. Tato přednáška zasazuje informovaný souhlas do historického kontextu a nastiňuje procesy, jež jsou s informovaným souhlasem úzce spojeny. Komunikace je klíčem k dosažení primárních cílů informovaného souhlasu. Tento souhlas má především chránit příjemce péče před dezinformacemi, zneužíváním a nátlakem. Informovaný souhlas je hlavním problémem zejména v porodní péči. Zde se dostáváme k otázce základních lidských práv. Má rodící žena vůbec možnost rozhodovat o tom, co se stane s jejím tělem během porodu? Není manipulována nebo nucena do něčeho, co nechce? Jsou poskytovatelé zdravotní péče podporující, chápaví a respektují její autonomii? A mají zde místo osobní obavy a hodnocení zdravotníků? Jsou těhotné ženě vůbec poskytovány přesné a vhodné informace nebo jsou jí poskytnuty jen částečně s cílem donutit ji k určitému rozhodnutí?

H.H. Klein bude v rámci obou témat hovořit i v kontextu české legislativy.

Přednáška se uskuteční v anglickém jazyce bez překladu.

Na přednášku se ZAREGISTUJTE ZDE: https://forms.office.com/e/ArQ2TLAXqS

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010