21.5.2022

Porodnické násilí má za následek trauma, které společnost i odborníci stále podceňují

Praha

19. 5. 2022

Tisková zpráva k oficiálnímu spuštění kampaně UŽ DOST!

PORODNICKÉ NÁSILÍ MÁ ZA NÁSLEDEK TRAUMA, KTERÉ SPOLEČNOST I ODBORNÍCI STÁLE PODCEŇUJÍ

Co je porodnické násilí? Jak se projevuje, jaké má následky a proč jej musíme zastavit?

Ve čtvrtek 19. 5. spustila Liga lidských práv spolu s dalšími organizacemi a jednotlivci dlouhodobě se zabývajícími zlepšováním stavu porodnictví v České republice osvětovou kampaň proti porodnickému násilí – UŽ DOST!

Na neoficiálním setkání ke spuštění kampaně promluvila koordinátorka kampaně, právnička Ligy lidských práv, Anna Štefanidesová. Porodní asistentka a členka rady Unie porodních asistentek, Ivana Königsmarková a dokumentaristka a dula Ivona Remundová.

Cílem kampaně je upozornit na závažnost důsledků porodnického násilí na ženách, a tím i na celých rodinách. Projekt skrze reálné příběhy žen odkrývá především systémové nedostatky.

“Studie dokázaly, že traumatický zážitek z prožitého porodu může mít stejné následky jako trauma vojáků, kteří se vracejí z války,” upozornila Ivana Königsmarková.

Kampaň spustila webové stránky www.uz-dost.cz a je aktivní na sociálních sítích pod názvem UŽ DOST, kde zveřejňuje reálné příběhy se zkušenostmi z českých porodnic. Jsou zde uvedeny příklady dobré praxe, ale především porody, u kterých došlo k porodnickému násilí.

V současné chvíli je ke zveřejnění připraveno již přes devadesát výpovědí.

Porodnické násilí můžeme pojmenovat jako fyzické i psychické násilí, které zasahuje do těla ženy i dítěte. Jde například o manipulaci, zastrašování a další formy nepřípustného nátlaku. Časté je zneužívání léků, změna přirozených procesů na patologické, ztráta autonomie a možnosti rozhodovat o svém těle.

“Děkuji za Vaši iniciativu, moc si ji vážím a jsem ráda, že se tato problematika řeší. Ráda bych, aby se těhotné ženy již necítili jako “nesvéprávný kus masa”, takto jsem se totiž cítila v péči lékařů u obou dvou těhotenství.”, napsala jedna z žen, které nám poslaly svůj příběh.

Na webových stránkách UŽ DOST! naleznete odborné studie, porodní příběhy i vysvětlení pojmu porodnického násilí včetně příkladů.

V současné době je velmi důležité upozornit a vymezit se proti násilí v jakékoli formě. Proto usilujeme o vzájemný respekt při poskytované péči a dodržování odborných standardů a zásad bezpečné péče u porodu, které musí být základem pro porodnictví 21. století.

UŽ DOST! porodnickému násilí.

 

Na projektu se podílí tyto organizace:

Liga lidských práv

Hnutí za aktivní mateřství

Unie porodních asistentek

Amma Dula Akademie

Za podpory:

Nadačního fondu Propolis 33

Pro bližší informace kontaktujte:

Mgr. Anna Štefanidesová, právnička Ligy lidských práv, koordinátorka projektu,

anna.stefanidesova@llp.cz

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010