2.6.2021

Nový běh UNIPA on-line supervizí pro porodní asistentky s členstvím v UNIPA

13. června 2021 od 19.00 do 21.00 se uskuteční první on-line supervize z druhého běhu UNIPA pravidelných on-line supervizí pro porodní asistentky s členstvím v UNIPA.


O čem supervize je?

Supervize je v současné době věcí svobodné volby. Na rozdíl od sociálních pracovníků, nemají zdravotníci supervizi zařazenou jako povinnou součást celoživotního vzdělávání. Vzhledem k tomu, že porodní asistence patří mezi pomáhající profese, je bezesporu i pro nás supervize vhodná.Výhodou skupinové supervize je to, že na rozdíl od supervize individuální dodává skupině podpůrnou atmosféru. Každá členka skupiny se může podělit o své problémy, obavy a strachy a zjistit, že ostatní porodní asistentky čelí podobným situacím. Členky skupiny těží z reflexí, zpětné vazby a příspěvků svých kolegyň, stejně jako skupinové supervizorky. Také finančně je skupinová supervize přijatelnější než supervize individuální.

Co na supervizi řešíme:

 • Kazuistiky
 • Odborné, etické, právní problémy
 • Vztahy, postavení, kompetence porodních asistentek

K čemu by supervize měla přispět:

 • K profesnímu a osobnostnímu růstu
 • Hledání řešení v obtížných situacích
 • K větší bezpečnosti naší práce pro klientky i pro nás

Supervize je v pomáhajících profesích jedním z nástrojů k udržení profesionální úrovně a k prevenci vyhoření. Skupinová supervize je jednou z možností. Pokud nemáte vlastního supervizora/supervizorku můžete využít naši skupinu.

On-line supervizní setkání se velmi osvědčila v době nouzového stavu v rámci linky Rodím v klidu, a proto je nabízíme dále všem našim členkám. On-line supervize zachovává výhody skupinové supervize naživo, výhodou setkání on-line je, že se můžete připojit přes telefon či počítač tam, kde právě pobýváte. ON-LINE supervize se koná zpravidla jednou až dvakrát měsíčně, vždy v neděli od 19 do 21 hod. Skupina je určena pro členky UNIPA, není zatím otevřená studentkám. Pro vice informací o on-line supervizi kontaktujte Marii Rumlenovou (rumlenova@unipa.cz).

ON-LINE supervizemi provází Petra Michalová, která pro vás o sobě napsala pár řádků:

“Působila jsem a působím jako metodička a lektorka v sociálních službách a v sociální politice, lektorka primární prevence, učitelka sociální patologie, krizová interventka, supervizorka.

Cením si života ve všech jeho podobách, vysokou hodnotu má pro mě důstojnost člověka a respekt k druhému. Důležité je pro mě bezpečí, rovnováha moci, autonomie, svoboda. Věřím, že k dobrému cíli vede více cest. V supervizi považuji za zásadní bezpečí, vzájemné naslouchání, ocenění, podporu. Jsem přesvědčena, že cesta reflexe a sebereflexe je cestou ke zralosti, rovnováze a dobému životu. Supervize je pro mě prostorem ke vzájemnému dialogu a hodně se v ní učím – od kolegů i od účastníků.

Vzdělání:

 • VŠ studium sociální pedagogiky, teologie a sociální práce
 • výcvik v komplexní krizové intervenci
 • sebezkušenostní terapeutický výcvik zaměřený na trauma a jeho přenos (probíhá)
 • supervizní výcvik (probíhá)
 • výcviky v mediaci a v práci s osobním rozvojem adolescentů
 • krátkodobé tematické výcviky: práce s týmem, komunikace, etika”

Frekvence online supervizí bude jednou za měsíc až dva, dle počtu přihlášených. Supervize budou zároveň tématicky zaměřené. Předplatné na 5 supervizí: 2000 Kč pro členky PA a 1500 Kč pro členky PA s rozšířeným členstvím.

Nejbližší online supervize se uskuteční v neděli 13. června 2021 od 19 do 21 hodin.

Na Vaši první online supervizi je možné přijít ZDARMA – zkušebně.

Přihlásit se můžete zde.

Pokud byste se ráda zúčastnila on-line supervizí a jste porodní asistentka, ale nejste členkou UNIPA, můžete se členkou stát. Budete se moci zúčastnit on-line supervizí a čerpat další výhody členství. Pro informace o členství se podívejte tady.

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010