Pro zájemkyně o členství

Milé porodní asistentky a studentky porodní asistence,

jsme rády, že uvažujete o členství v profesní organizaci Unie porodních asistentek.

Jak na to 

 • Zeptejte se na to, co potřebujete o členství vědět
 • Vyplňte kontaktní formulář pro zájemkyně o členství
 • O vašem přijetí bude hlasovat rada UNIPA do 30 dní
 • Pošleme Vám potvrzení o členství a také informace, jak čerpat výhody členství
 • Pošleme Vám také podklady pro uhrazení členských příspěvků na rok 2021
 • Budeme se těšit na spolupráci a osobní setkání na některé z našich akcí

 

Služby pro členky

 • Vytváření odborných pomůcek (gravidimetr, brožura Akutní stavy v porodnictví, těhotenská průkazka)
 • Vzdělávání porodních asistentek a studentek porodní asistence (seznam akcí)
 • Právní poradenství
 • Odborné poradenství
 • Vzorovou dokumentaci pro komunitní péči (pro členky s rozšířeným členstvím)
 • Služby pro studentky porodní asistence (anglicko-český slovník odborných pojmů z porodnictvípravidelná setkávání studentek, konzultace bakalářských prací, podpůrná facebooková skupina)
 • Prosazování zájmů porodních asistentek (dohadovací řízení s pojišťovnami, členství v pracovní skupině při Radě vlády pro rovnost žen a mužů, členství v pracovní skupině pro vzdělávání na Ministerstvu zdravotnictví, připomínkování zákonů, účast na jednáních ke vzniku Komory porodních asistentek…)
 • Vydávání odborných stanovisek (např. Pojištění profesní odpovědnosti, Mlčenlivost zdravotníků, Kompetence porodní asistentky při odebírání novorozeneckého screeningu…)
 • Podpůrná skupina na Facebooku pro porodní asistentky s členstvím
 • Supervizní skupiny (Praha, Brno)
 • Vizitka na Mapě porodních asistentek
 • Propagace práce porodních asistentek (Piknik s porodní asistentkou, poradny na akcích pro rodiče, vydávání propagačních materiálů – leták)
 • Osobní konzultace v případě potřeby (napište nám)

Členské příspěvky na rok 2021

Podpořte nás

Podpořte nás