Problémy českého porodnictví 2017

Hnutí za aktivní mateřství
Tisková zpráva 15. května 2017

Světový týden respektu k porodu

Problémy českého porodnictví 2017

Přibývá žen, kterým lékaři nutí vyvolání porodu

V pondělí 15. května začíná Světový týden respektu k porodu a Hnutí za aktivní mateřství zahajuje tradiční Festival o těhotenství, porodu a rodičovství v Praze.
Jako loni, i letos festivalu udělil svou záštitu Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP:
„Odborná podpora a pomoc vědy a vyspělé medicíny v porodnictví, pokud je v daném případě skutečně potřeba, je velmi důležitá a jsem za ní vděčný. Léčit nemoc a chránit vznikající život je ale rozdíl a zrození života rozhodně nemoc není. Mějme to prosím všichni stále na paměti“, říká a dodává ještě: „Jsem rád, že stále více žen, jejich druhů a manželů si kladou otázky a hledají odpovědi … a jsem rád, že existují ženy, které formulují i za nás řadu vážných a na dnešní dobu přiléhavých otázek, pomáhají hledat odpovědi oproštěné od předsudků, emocí i falešného rozumování – takové jsou ženy kolem H.A.M., takový je i jejich festival.“

Světový týden respektu k porodu pravidelně poukazuje na problémy přetechnizovaného porodnictví, kdy se normální, přirozený porod stává spíš výjimkou, případně těžce prosaditelným luxusem. Letošním tématem je 40 TÝDNŮ? KAŽDÝ POROD MÁ SVŮJ PRAVÝ ČAS. Odhaluje problematiku přenášení, často spíš v uvozovkách.

Doporučené postupy
Šokující je, jak moc se odlišuje český přístup od moderního porodnictví vyspělých zemí. Nejnovější britské standardy pro porodní asistentky se vyjadřují jednoznačně: „Ženy by měly být informovány o tom, že většina žen začne rodit spontánně do 42. týdne těhotenství. Při návštěvě lékaře ve 38. týdnu by měly obdržet také informace o rizicích spojených s těhotenstvím trvajícím déle než 42 týdnů a o možných postupech.“ Samozřejmostí je pak informovat ženy i o rizicích jednotlivých postupů, jako je Hamiltonův hmat či podání uterotonik. Česká praxe je přitom taková, že zdravotníci často informování o rizicích jednotlivých postupů vynechávají.

To potvrzuje komunitní porodní asistentka Veronika Bednářová”Podporuji přirozené těhotenství a následný přirozený porod se všemi aspekty, které k němu patří. Často od svých klientek slýchám stížnosti na současný lékařský postup, kterým je rutinní vyvolání porodu, ačkoli je dítě i matka v pořádku, jen je těhotenství delší než 40 týdnů. Ženy tíží strach z takového zásahu do života jejich i jejich dítěte a cítí, že je ještě čas a jejich dítě se jistě brzy samo narodí. Jsou vystaveny nátlaku zdravotníků, často musí odolávat výhrůžkám, že ohrožují svoje dítě, nebo dokonce konstatování ze strany lékařů, že pokud nenastoupí na vyvolání, jejich dítě zemře. Bezpečí ženy i jejího dítěte je pro mě vždy prioritou, proto doporučuji pravidelně sledovat stav dítěte a matky. Plně a pravdivě ženu o všem informovat, komunikovat s ní, nabízet možná řešení a znát její názor, ale pokud je vše v pořádku, trpělivě čekat na ten pravý čas. Nátlak a zastrašování není řešením! I mé dvě vlastní děti se narodily až po 42. týdnu těhotenství, takže vím, pod jakým tlakem okolí a zdravotníků se těhotná úderem 40. týdne těhotenství ocitá. Přitom přirozený, nevyvolávaný porod je pro další zdraví, život a vztah matky a dítěte tím nejlepším startem!”

Další komunitní porodní asistentka Anna Kohutová zdůrazňuje, proč je potřeba ke každé ženě přistupovat individuálně: “Těhotné ženy jsou u nás vystavovány poměrně velkému tlaku k indukci v době vypočteného termínu porodu, proto také roste procento vyvolávaných porodů. Jako tzv. přenášení odborné studie označují období po ukončeném 42. týden těhotenství, i přesto je na těhotné ženy vyíjen tlak ze strany pečovatelů k vyvolání porodu mnohem dříve, kolem 40. týdne těhotenství. Termín porodu dle poslední menstruace se vypočítává podle tzv. Naegelova vzorce: datum poslední menstruace + 7 dní – 3 měsíce nebo k prvnímu dni poslední menstruace přičteme 280 dní, tj. 40 týdnů. Nicméně tento výpočet může být přesný pouze v případě, že ženin menstruační cyklus trvá 28 dní a k oplodnění skutečně došlo 14. den od prvního dne poslední menstruace. Často se tedy nebere v úvahu, že menstruační cyklus může být u každé ženy odlišně dlouhý. U žen s prodlouženým cyklem je tedy prodloužen termín porodu o několik dní až týdnů, což vede ke zbytečnosti mnohých indukcí, přestože termín porodu ve skutečnosti nebyl překročen. Je tedy nutno individuálně přistupovat k indukci porodu s přihlédnutím a informovaností o rizicích spojených s medikalizací porodu nad rutinním vyvoláváním porodu po 40. týdnu těhotenství.”

„Jestliže vyvoláme porod v době, kdy organismus ženy není k porodu ještě připraven, dochází velmi často ke komplikacím. Porod nepostupuje, žena pociťuje kontrakce velmi bolestivě a dítě může trpět nedostatkem kyslíku. To v konečném důsledku vede k tomu, že je třeba porod ukončit císařským řezem“ Ivana Königsmarková, prezidentka Unipy.

Ženám velmi pomáhá, když o ně během těhotenství i porodu pečuje jedna osoba, které důvěřují, a která je respektuje. Přáním mnoha rodiček je mít svou porodní asistentku. Proč a co přesně hraje tak pozitivní roli, popisuje Klára Selucká, koučka: “Obě mé dcery se narodily “mimo termín”, první o 7 dnů “po termínu” s porodní váhou 2.90 kg, druhá o 10 dnů “před termínem” s porodní váhou 3.50 kg. Nemám pravidelný cyklus, a proto si myslím, že termín je pouze orientační číslo a mnoho žen je kvůli tomuto “číslu” vystaveno tlaku ohledně vyvolání porodu, tak jako já během prvního těhotenství.
Jsem si jistá, že péče porodní asistentky před, během i po porodu výrazně pozitivně ovlivnila tento intenzivní zážitek. Zvláště oceňuji respekt k mým porodním přáním a maximální snahu o jejich naplnění během porodu v běžném provozu nemocničního gynekologického oddělení, také pomoc při problematickém kojení a osobní návštěvy doma během šestinedělí dodaly důvěru a klid v tomto krásném, ale náročném období.”

Anna Meissner, právnička a matka tří dětí, má také dobré zkušenosti:
“Dvě ze svých dětí jsem porodila na konci 42. týdne těhotenství. Docházela jsem na pravidelné kontroly v porodnici. Zdravotníkům jsem sdělila své přání nevyvolávat porod, dokud se dětem daří, a oni mi vyšli vstříc. Děti se narodily zdravé.”

Akce světového týdne se konají po celém Česku, bližší informace na webových stránkách www.respektkporodu.cz a www.svetovytydenrespektukporodu.cz

Kontakty:
Petra Sovová, Hnutí za aktivní mateřství, 776 465 486, petra.sovova@iham.cz
Ivana Königsmarková, Unie porodních asistentek, 602 816 081, i.konig@volny.cz
Anna Kohutová, komunitní porodní asistentka, annakohutova.cz, 608 717 729
Veronika Bednářová, komunitní porodní asistentka, tvujporod@gmail.com
Klára Selucká – klara.selucka@gmail.com, 725779864
Anna Meissner – anna.meissner99@gmail.com

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010