10.6.2024

HLEDÁME členku etické komise

Vážené kolegyně, členky Unipa,

vzhledem k tomu, že na letošní valné hromadě byla zvolena do rady Unipa Martina Suchardová, která byla dosud členkou etické komise  a členka komise nemůže být zároveň členkou rady, tak za ní nyní hledáme novou členku etické komise.

 

Co je etická komise:

Etická komise se zabývá řešením stížností na členky a zaměstnankyně spolku UNIPA, které mohou spočívat v porušení stanov spolku nebo etického kodexu spolku.

Má tři členky volené valnou hromadou na dobu 4 let. Etická komise postupuje při řešení stížností v souladu s etickým kodexem Mezinárodní konfederace porodních asistentek a stanovami UNIPA.

Etická komise rozhoduje o tom, zdali byla stížnost důvodná, kdo kdy a čím se provinění dopustil.

Etická komise 1 x ročně zpracovává zprávu o své činnosti  a předkládá ji radě UNIPA.

 

Pozice zabere minimum času, stížností chodí jen pár do roka, ale je nutné, aby ji někdo zastával.

Chcete – li být součástí etické komise, můžete se přihlásit k malému výběrovému řízení. 

Pokud vás zaujala nabídka, zašlete prosím motivační dopis a krátký životopis do 21.6.2024 na mail rada@unipa.cz

Členkou etické komise se může stát pouze členka UNIPA!

Děkujeme

Vaše UNIPA

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010