1.12.2017

Porodní dům: nová šance pro české ženy a jejich rodiny

Porodní dům: nová šance pro české ženy a jejich rodiny

Tisková zpráv

  1. 12. 2017

Vydala: profesní organizace Unie porodních asistentek (www.unipa.cz)

 

V České republice děti přicházejí na svět buď v porodnicích nebo doma. Porodní domy jsou variantou, která by rozšířila tuto polarizovanou nabídku péče v těhotenství a při porodu. Unie porodních asistentek pořádá 8. 12. 2017  přednášku německé a rakouské lektorky “Porodní dům krok za krokem”. Organizátorky přednášky by rády představily porodním asistentkám, lékařkám a lékařům, političkám a politikům a také novinářkám a novinářům tento model péče o těhotné ženy.

POZOR: Pro velký zájem připravujeme přímý přenos  z přednášky a zveřejnění zvukového záznamu. Přihláška k přímému přenosu.

Co je to porodní dům

 

Porodní dům je zdravotnické zařízení, které nabízí porodnickou péči zdravým ženám s fyziologickým těhotenstvím a předpokládaným fyziologickým porodem. Nabízí ženám i jejich partnerům individuální péči po celé těhotenství a při porodu. V porodním domě pracují vysokoškolsky vzdělané porodní asistentky a to v rozsahu kompetencí zakotvených v zákoně č. 96/2004 Sb. a č. 424/2004 Sb. Porodní asistentky v porodních domech pracují podle mezinárodně uznávaných doporučených postupů s využitím hluboké a odborné znalosti fyziologie porodního procesu. Porodní domy lze rozdělit na samostatné (v blízkosti porodnice) a ty, které jsou součástí areálu porodnice.

 

Markéta Pospíšková, porodní asistentka se zkušeností s prací v porodním domě v Německu upřesňuje: “Porodní domy jsou ideální volbou pro nízkorizikové ženy, které hledají individuální péči. Pro ženy, které si přejí, aby je provázela těhotenstvím a porodem jedna porodní asistentka, která zná detailně jak jejich zdravotní stav, tak jejích rodinu. Mezi důvody pro tuto volbu ženy uvádí, že chtějí odbornou péči porodní asistentky a chtějí být po porodu pořád s miminkem.”

 

Aktuální situace

 

V České republice aktuálně není otevřen žádný porodní dům. A to navzdory tomu, že je o tuto službu velký zájem. O porodních domech jednala i Pracovní skupina k porodnictví při Radě vlády pro rovnost žen a mužů a připravila podnět pro Ministerstvo zdravotnictví, ve kterém identifikuje reálné překážky pro vznik těchto zdravotnických zařízení.

 

Kateřina Hájková Klíčová, ředitelka Unie porodních asistentek, vysvětluje, že vznik porodních domů podporují i renomované zahraniční instituce: “Výbor pro odstranění diskriminace žen (CEDAW) vyzval v březnu 2016 Českou republiku k přijetí opatření k tomu, aby porod vedený porodní asistentkou mimo nemocnice byl bezpečnou a cenově dostupnou variantou, přičemž toto doporučení se vztahuje též na vznik porodních domů.”

 

Právní ukotvení

 

V českém právním řádu, konkrétně ve vyhlášce č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, je porodní dům upraven jako  „Pracoviště porodní asistentky, kde jsou vedeny fyziologické porody“. Jde o zdravotnické zařízení pro poskytování ambulantní péče v nelékařském zdravotnickém oboru porodní asistentka.

 

Porodní domy jsou součástí agendy několika neziskových organizací. Vedle Unie porodních asistentek je to například Liga lidských práv, Asociace porodních domů a center nebo obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa.

 

V zahraničí funguje mnoho asociací sdružujících porodní domy, například Netzwerk der Geburtshäuser,  Midwifery Unit Network  nebo AmericanAssociationofBirthCenters.

 

Porodní domy v číslech

 

V Německu funguje 130 porodních domů, ročně se v nich narodí cca 6500 dětí.

Ve Švýcarsku je k dispozici 23 porodních domů, ročně se v nich rodí cca 1300 dětí.

 

———————————————–

V případě zájmu o přednášku (dopolední blok) se prosím registrujte zde (máme 5 volných míst).

Pro více informací:

​Mgr. Kateřina Hájková Klíčová     

výkonná ředitelka

Unie porodních asistentek

+420 734 637 379  

 

Profily lektorek:

 

Martina Klasz pracuje jako porodní asistentka od r. 2001, od r. 2007 je porodní asistentkou poskytující péči v komunitě a externí porodní asistentkou v Nemocnici sv. Josefa ve Vídni, od r. 2011 je v této nemocnici zaměstnána jako porodní asistentka, od r. 2010 pracuje v porodním domě, je soudní znalkyní v oboru porodnictví a momentálně se vzdělává v oboru rodinného koučinku

 

Katharina Jeschkepracuje jako porodní asistentka v porodním domě Schwachhausen v Brémách, působí jako poradkyně pro oblast komunitní péče v německém Spolku porodních asistentek Deutscher HebammenVerband

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010