9.11.2018

Porodní dům s péčí porodních asistentek (Sandwell, Anglie)

Porodní dům s péčí porodních asistentek (Sandwell, Anglie)[1]

1) Účel porodního domu

Hlavním účelem porodního domu je nabídnout nízko-rizikovým ženám možnost zvolit si alternativu k výběru porodu doma nebo v prostředí porodnice (ať už přímo na porodnickém oddělení nebo v centru porodních asistentek v areálu nemocnice). Není snadné určit, jak je ženami toto centrum porodních asistentek vnímáno, vzhledem k jeho umístění v blízkosti hlavního porodnického oddělení.

NSF for children (Národní rámec služeb pro děti) z roku 2004 uvádí, že ženy by „měly mít snadný přístup k vysoce kvalitním službám podporujícím péči o matku, které vyhovují jejich individuálním potřebám a potřebám jejich dětí.“ Dále uvádí, že žena by měla mít možnost „si vybrat nejvhodnější místo pro porod z řady dostupných možností v jejím okolí, včetně porodu doma a center porodních asistentek.“ Nejsou zde rozlišovány porodní domy působící komunitně a služby poskytované porodnicemi s péčí lékařů.

Neexistují důkazy, že pro ženy bez zjištěných komplikací je porod v nemocnici bezpečnější než porod v porodních domech. Ukazuje se také, že rutinní účast lékařů v péči o nízko-rizikové ženy nepřináší lepší perinatální výsledky. Lze tedy tvrdit, že jedním z klíčových přínosů porodních domů je to, že podporují normalizaci porodů s menším množstvím intervencí. To dává prostor porodnickému oddělení vedenému porodníky věnovat se případům, u nichž klinické důkazy potvrzují přínos konkrétních intervencí pro matku a/nebo její dítě.

V současné době většina porodů v Anglii probíhá v porodnicích, kde lékaři a porodní asistentky pracují jako jeden tým a je-li potřeba, dochází při asistenci u porodu k celé řadě intervencí, včetně indukce porodu, užití porodnických kleští, vakuového extraktoru (porodnický zvon přisátý pod tlakem na hlavičku dítěte) či provedení císařského řezu. Mnoho žen, které rodí v porodnicích, ale plánuje a zažije „normální porod“, který nevyžaduje péči lékaře. Ženy si pak toto prostředí vybírají, protože mají jistotu, že v případě potřeby jsou tyto intervence dostupné, nebo proto, že tato zařízení jsou nejblíž jejich domovu a byla to jedna z mála možností, nebo dokonce jediná. (Healthcare commission, 2008)

2) Zadání projektu – Porodní dům s péčí porodních asistentek

Porodní domy představují společenský model péče o matku, v němž je těhotenství a porod považován za normální fyziologický proces a v němž „vedoucím kvalifikovaným odborníkem“ péče během porodu je porodní asistentka. Jejich filozofie péče je totožná s péčí o ženy, které rodí v domácím prostředí, to znamená bez potřeby komplexní podpory nebo analgezie. Atmosféra porodního domu by měla být „jako doma“ a také mít pouze základní nezbytné vybavení a/nebo léky. Porodní domy neprovádí lékařské intervence (např. císařský řez, indukci porodu, podání epidurální analgezie) a nejsou v něm ani přítomni lékaři. Příprava na porod, porod samotný i poporodní ošetření probíhají v jedné a též místnosti, kde pak ženy po porodu zůstávají až do odchodu domů v následujících 6 hodinách.

Pro příjem do porodního domu budou stanovena jasná kritéria, aby se zajistilo, že jsou pro porod přijaty pouze nízko-rizikové ženy, které tato kritéria splní. Bude také vypracován jasný postup pro převoz žen z porodního domu na porodnické oddělení v městské nemocnici v případě, že nastanou komplikace a bude nutný převoz do nemocnice.

Porodní dům bude mít tři porodní pokoje s vlastním sociálním zařízením vybavené a zařízené tak, aby podporovaly normální průběh porodu bez lékařských intervencí. Jeden z těchto porodních pokojů bude zřízen a vybaven pro porod do vody, pomocí přenosných van pak bude možné pro porod do vody přizpůsobit i ostatní pokoje.

3) Doba poskytování služeb – Porodní dům Sandwell

Porodní dům Sandwell musí být v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Očekává se, že všechny těhotné ženy budou mít s sebou doprovod partnera, který bude přítomen po celou dobu, nebo se připojí v průběhu porodu. Těhotná žena by také měla mít možnost mít u sebe až dvě malé děti, které by s ní byly po celou dobu porodu.

Je také vyžadováno zázemí pro alespoň minimální počet příbuzných, kteří by se zde mohli střídat v různém časovém rozmezí. Příbuzní budou požádáni o dodržování pouze krátkých návštěv. Pro návštěvníky bude nutné minimální zázemí s toaletou a malým automatem na jídlo a nápoje.

4) Příjezd/odjezd pacientů – Porodní dům Sandwell

Do porodního domu mohou ženy přijet sanitkou nebo taxíkem, mohou být přivezeny na vozíku, lehátku nebo mohou přijít pěšky.

Prostor příjmu musí být příjemný, co nejméně oficiální, a poskytovat dostatek míst k sezení. Musí zde být jasně viditelné a srozumitelné značení pro rychlou orientaci. K dispozici musí být také dostatek toalet.

Porodní pokoje by měly být snadno přístupné z prostoru příjmu a čekáren. Všechny porodní pokoje jsou pouze pro jednu těhotnou ženu s průměrnou délkou pobytu 12 hodin. Sociální zařízení budou přístupná přímo z jednotlivých porodních pokojů.

Přístup a bezpečnostní opatření bude nutné pečlivě promyslet, protože ženy a jejich návštěvy budou přítomny ve dne v noci. Příchod a odchod návštěv musí být kontrolován, ale zároveň musí být zachován jejich pocit, že jsou vítáni a že mohou přijít a odejít, jak je třeba.

Porodní dům musí být v místě, které umožňuje snadný převoz sanitkou do městské nemocnice.

5) Zásobování a služby – Porodní dům Sandwell

Služby poskytované porodním domem budou vyžadovat podpůrné služby zahrnující úklidové služby, dovážku jídla a pomocný personál, a také zásobování a likvidaci odpadu. Zdravotnický personál by měl mít přístup do zázemí, aniž by musel opustit budovu.

6) Bezpečnost a sledování – Porodní dům Sandwell

V celém zařízení by mělo být z bezpečnostních důvodů a za účelem odrazení nežádoucích osob omezeno otevírání oken na maximálně 100 mm. Prostor by měl být zabezpečen tak, aby byl zamezen neoprávněný vstup a/nebo odchod z budovy. Zaměstnanci budou používat elektronický systém kontroly vstupu. Ostatní osoby budou při vstupu do zařízení kontrolovány audiovizuálním zařízením propojeným s recepčním pracovištěm.

7) Manuální manipulace – Porodní dům Sandwell

Pokoje s porodní vanou by měly být navrženy tak, aby byl zajištěn snadný přístup, měly by být vybaveny pomocnými madly, schody a bezpečnou protiskluzovou podlahou. Je nutné, aby dveře umožnily přístup k porodním lůžku.

Všechny pokoje budou vybaveny stropním zvedacím zařízením pro přemísťování pacientů. Tato zvedací zařízení by měla být poháněna motorem. Je možné sdílení zařízení mezi více pokoji. Odpovědí na případné námitky je, že v péči budou pouze nízko-rizikové pacientky, takže se neuvažuje o využití zvedacích zařízení při evakuaci z vany.

8) Návrh zařízení – Porodní dům Sandwell

Porodní dům bude obsahovat následující nezbytné prostory:

8.1 Příjem a čekárna

Prostor příjmu s menší čekárnou pro 5 lidí bude umístěn v bezprostřední blízkosti či bude přímo sousedit s hlavním vchodem do porodního domu. Bude zde vymezen prostor pro zaparkovaný vozík pro případ, že by byl potřeba pro příchozí pacientku.

Čekárna bude vybavena herním prostorem pro děti, které má žena s sebou, a malým prostorem s prodejním automatem.

Sociální zařízení musí být přístupné pro zdravotně postižené pacienty a vybaveno přebalovacím pultem.

Bude zde také místnost, kde může žena či někdo z její rodiny nakrmit malé děti z láhve.

8. 2 Porodní pokoje

a) Pokoj pro přípravu na porod s vlastním sociálním zařízením x2:

Vstup do pokojů musí být navržen tak, aby byl přístupný pro chodící pacientky, pacientky na vozíčku, rodiče s malými dětmi v kočárku a pacientky na nemocničním lůžku.

Po obou stranách lůžka musí být dostatek prostoru pro dětskou postýlku a další vybavení. Pokoje budou působit přívětivěji, pokud bude možné veškeré vybavení schovat do úložných prostor přímo v pokojích.

Všechny pokoje budou vybaveny systémem pro přivolání zdravotní sestry a rozvodem pro kyslík, v detailu popsáno v části 8.10. Objemné vybavení bude skryto, což podpoří dojem čistoty a domáckého prostředí.

V pokojích bude teplo, s přirozenou ventilací možným pootevřením oken či okenními ventilátory.

Všechny pokoje budou vymalovány jemnými odstíny barev, aby nepůsobily nemocničním dojmem, výzdoba bude odrážet multikulturní charakter, místnosti tak budou působit útulnějším dojmem. Nedílnou součástí bude ovládání osvětlení a hudby pro vytvoření příjemného prostředí pro normální porod. Detailní návrh místností bude následovat až po zkonzultování specifikací odborným personálem.

Osvětlení by mělo být možné přizpůsobit řadě situací, mělo by tedy zahrnovat možnosti stropu s hvězdnou oblohou, osvětlení na zdech, tlumená světla a přenosná světla s vysokou svítivostí, vhodná pro vyšetření či lékařské procedury.

Všechny porodní pokoje musí být zvukotěsné, hrany dveří a všechny rohy musí být chráněny před otlučením gumovými nebo plastovými pásky.

Nábytek musí být pro těhotné ženy pohodlný, neměl by být příliš nízký. Všechny porodní pokoje budou vybaveny novorozeneckým výhřevným lůžkem, porodní podložkou, porodním míčem a porodní stoličkou. Uvnitř pokoje budou rozmístěny provazy a madla pro aktivní porod. K dispozici bude dále pojízdná sedlová židlička a polohovací židle pro partnera. Toto vybavení bude samostatně stojící, bude však nezbytné jej zakoupit jako součást projektu.

Textilní vybavení bude muset splňovat požadavky na prevenci a kontrolu infekce a požární bezpečnost. Povrchy podlah musí být snadno omyvatelné, protiskluzové a odpovídat stylu zařízení místnosti.

Resuscitace novorozence bude v případě potřeby prováděna na přebalovacím pultě s přebalovací podložkou s použitím masky a vaku, resuscitační set a transportní inkubátor bude připraven k okamžitému použití. Toto vybavení bude skladováno a dobíjeno v určených prostorách kliniky.

Pro partnera doprovázejícího ženu u porodu bude k dispozici rozkládací manželská postel/pohovka, kde budou moci společně se ženou a dítětem odpočívat. Počítá se s vybavením pro jedno až dvě děti, které zde budou moci pobývat s těhotnou ženou.

V pokoji bude k dispozici přenosný počítač, aby porodní asistentka nemusela z důvodu zadávání dat opouštět místnost.

Obrázky a značení by opět měly odrážet multikulturní charakter, což přispěje k útulnějšímu dojmu; specifikace týkající se designu pokoje bude mít na starosti vedení zdravotnického zařízení, které je předá projektovému manažerovi, jakmile bude plán schválen.

Oba pokoje by měly mít vybavení, které umožní použití přenosné porodní vany. V obou pokojích musí být termostatická baterie, která je umístěna tak, aby umožňovala napouštění porodní vany. A dále odtok, který umožní vypouštění velkého množství kontaminované vody z porodní vany.

Vstupní dveře do pokoje musí umožnit přístup pro toto vybavení:

 • porodní matrace / stoličky / závěsné popruhy,
 • přenosné porodní vany,
 • novorozenecký košík,
 • resuscitační set (v případě potřeby),
 • pojízdný podstavec na počítač,
 • standardní vybavení místnosti / bytový textil,
 • dostatečný prostor pro připojení dalších potřebných přístrojů,
 • lůžko / pojízdné lůžko pro převoz, v případě potřeby,
 • systém nouzového přivolání pomoci,
 • rozvody na medicinální plyny (např. kyslík),
 • bezdotykové baterie splňující parametry HTM 64,
 • závěsy umožňující soukromí,
 • židle pro pacienty a návštěvy,
 • sociální zařízení s bezdotykovým ovládáním.

Upozornění: Při odchodu z místnosti v krizové situaci je nutné počítat s možností převozu sanitkou do porodnice.

b) Porodní pokoj s vybavením pro porod do vody s vlastním sociálním zařízením x1:

Požadavky jsou stejné jako u pokojů pro přípravu na porod s vlastním sociálním zařízením viz výše, dále:

 • porodní matrace / židlička / míč,
 • porodní vana splňující zdravotní a bezpečnostní požadavky,
 • prostor pro manipulaci s přenosným vybavením v případě nutnosti.

Porodní pokoj s vybavením pro porod do vody musí být vhodný a přístupný i pro tělesně postižené pacientky.

8.3 Vybavení sociálního zařízení

Sociální zařízení bude individuální pro každý pokoj. Bude sloužit jako místnost s mokrým provozem. Vybavení sociálního zařízení bude obsahovat:

 • toaletu,
 • umyvadlo,
 • sprchu,
 • protiskluzovou podlahu,
 • systém pro přivolání zdravotní sestry,
 • přístup pro vozíček; mnoho žen omdlí, když po porodu vstanou.

Odtok musí být dostatečně velký, aby umožnil odtékání velkého množství kontaminované vody z přenosných porodních van za použití přenosných čerpadel a hadic. Z hygienických důvodů není možné nechat vodu z vany odtéci umyvadlem.

8.4 Místnost pro převoz pacientek

Místnost bude vybavená židlemi pro 3 ženy s místem pro 3 novorozenecká lůžka. Součástí bude občerstvovací koutek. Tyto prostory budou využívány také jako jídelna.

8.5 Konzultační místnost

Pacientky a potenciální pacientky porodního domu budou mít k dispozici místnost pro individuální konzultace s personálem. V průběhu porodu může být tato místnost také využívána jako klidový/relaxační prostor oddělený od porodního pokoje.

8.6 Uskladnění resuscitačního setu

Úložný prostor pro resuscitační set a inkubátor bude oddělená místnost, ale bude přímo sousedit s porodními pokoji.

8.7 Kuchyňka (pro personál i pacienty)

Pro podávání nápojů a lehkých jídel pacientům bude k dispozici malá kuchyňka. K vybavení bude patřit lednička, samostatný mrazák, toustovač, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí, ohřívač na okamžitou přípravu horké vody, nerezový dřez s jedním odtokem a skříňky poskytující dostatečný úložný prostor.

8.8 Provozní místnosti

 • Čistá místnost
 • Špinavá místnost – s přístrojem na maceraci, výlevkou a lednicí na uskladnění produktů lidského těla (např. placenty)
 • Úložné prostory na uskladnění vybavení
 • Úložné prostory na čisté a špinavé prádlo (Momentálně se předpokládá, že v místnosti bude místo na uskladnění týdenní dávky čistého a špinavého prádla.)
 • Místnost na úklidové náčiní a vybavení

8.9 Zázemí pro personál

Budou potřeba kancelářské prostory s odpovídajícími pracovními místy pro 4 členy personálu. Zajištěná musí být odpočinková místnost s náležitým vybavením pro stravování personálu. Šatna pro personál bude vybavena zamykatelnými skříňkami a sociálním zařízením se sprchou.

8.10 Technické zázemí budovy

Všechny pokoje budou vybaveny systémem pro přivolání sestry a nouzovým tlačítkem. Všechny porodní pokoje budou vybaveny rozvody pro medicinální plyny (pro zajištění kyslíku a Entonoxu). Odsávání bude zajištěno přenosnými přístroji. V případě výpadku elektrické energie bude budova po celou dobu využívat záložní zdroj. Je nezbytné, aby po celou dobu výpadku bylo topení v plném provozu.

Přeložila Unie porodních asistentek, 2017.


[1] Text „Porodní dům s péčí porodních asistentek“ byl přeložen z originálu: Design Brief- Stand Alone Midwifery Led Birth Centre, Sandwell NHS Primary Care Trust. Překlad byl zhotoven v rámci projektu „Právo na normální porod“, který byl v roce 2017 podpořen v dotačním řízení Úřadu vlády ČR v rámci programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010