3.1.2023

3. února 2023 nás v Praze čeká další běh UNIPA kurzu Resuscitace novorozence

UNIPA kurzy Resuscitace novorozence se staly pravidelnými oblíbenými kurzy, prostřednictvím kterých se porodní asistentky a studentky porodní asistence učí teorii a jednotlivé techniky pomoci novorozenci s poruchami poporodní adaptace.

Učí se rozpoznat normu a patologii, prochází nejnovější guideliny, ukazují si pomůcky a resuscitaci také zkouší prakticky komplexně v rámci odpolední scénkové části a dotýkají se tak i psychologického pozadí krizové situace – nácviku komunikace s rodiči dítěte a nácviku komunikace se záchrannou službou a dalšími členy týmu zdravotníků. Další termín kurzu chystáme 3. února 2023 v pražském Pohled_pracoviště (přihlašování je již otevřeno). V Brně pak na podzim – 6. října 2023 ve stejném lektorském složení. A abychom Vám přiblížili, jakou atmosféru můžete očekávat, máme pro Vás krátký report z minulého termínu kurzu.


7. října 2022 proběhl kurz Resuscitace novorozence v Brně s lékařem MUDr. Vojtěchem Bodnárem a porodní asistentkou a psycholožkou Mgr. Bc. Kristinou Zemánkovou.

Dopoledne bylo věnováno, jak je již zvykem, teorii a nácviku jednotlivých úkonů resuscitace. Účastnice byly vybaveny kromě znalostí i tučnými skripty na zápis a domácí opakování.

Osobně mě (a podle reakcí i mé účastnící se kolegyně) velmi zaujala ukázka možnosti použít při resuscitaci laryngeální masku a vzduchovod. Hned jsem si do vlastní praxe laryngeální masku a sadu vzduchovodů k mému dobře známému a nezbytnému ambuvaku a k pulznímu oxymetru pořídila. Důležité mi také přišlo zopakování, že odsávání dýchacích cest je ve většině případů k ničemu, ne-li škodlivé. Fajn byl také nácvik použití laryngoskopu.

Odpolední část jsme strávili nad řešením modelových situací, zkoušeli jsme si různé role a to, jak jsme schopni v resuscitaci obstát, když se do dobře naučeného resuscitačního postupu přidají emoce, náročné podmínky apod.

Podívejte se, jak to na kurzu vypadalo (fotogalerie níže). Třeba na fotkách najdete Vaši kolegyni nebo Vaši porodní asistentku, jak se vzdělává v poskytnutí první pomoci novorozence, aby byla schopna efektivně pomoci i v terénu, v realitě. Porodní asistentky musí školení v resuscitaci novorozence absolvovat alespoň 1x ročně. Musím se přiznat, že se jedná o kurz, jehož absolvování je pro mě vždy psychicky náročné. Nicméně, umět zresuscitovat dítě považuji za nutnost, povinnost a základní um každé porodní asistentky a vždy se po jeho absolvování cítím lépe, vybaveněji, připravená pro zvládnutí resuscitace v budoucnu. A že už se mi to jednou opravdu hodilo!

A co kurz přinesl účastnicím kurzu a zmínily se nám o tom do zpětnovazebného dotazníku?

“Nácvik resuscitace a novinky v guidelines”
“Oživení teoretických znalostí.”
“Teď mám pocit, ze vím o resuscitaci mnohem víc a dokážu si ji lépe zmenežovat.”
“Naučila jsem se zavádět vzduchovod a laryngealní masku.”

 

 

Sepsala Tereza Nožičková, koordinátorka vzdělávání a porodní asistentka

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010