9.4.2023

V Poslanecké sněmovně se na konci ledna uskutečnil odborný seminář PERINATÁLNÍ PALIATIVNÍ PÉČE v kontextu komplexní multiprofesní péče o závažně nemocné dítě a jeho rodinu

31. 1. 2023 se v Poslanecké sněmovně uskutečnil odborný seminář PERINATÁLNÍ PALIATIVNÍ PÉČE v kontextu komplexní multiprofesní péče o závažně nemocné dítě a jeho rodinu.

Toto setkání lékařů a lékařek, porodních asistentek, zdravotních sester a dalších pomáhajících profesí se zákonodárci svolal místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek ve spolupráci s Perinatálním hospicem Dítě v srdci a Sekcí dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, která byla odborným garantem programu.

Za Unii porodních asistentek se semináře zúčastnila prezidentka Magdaléna Ezrová a členka Týmu perinatální ztráty Kateřina Hájková Klíčová.

Podívejte se na reportáž České televize.

Přečíst si můžete i příspěvek ve Zdravotnickém deníku.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010