4.5.2022

Dostupnost péče porodních asistentek snižuje míru negativních zkušeností žen

Tisková zpráva – Mezinárodní den porodních asistentek

Dostupnost péče porodních asistentek snižuje míru negativních zkušeností žen

Praha, 5. května 2022 Unie porodních asistentek (unipa.cz) se jako členská organizace Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) každoročně 5. května připojuje k oslavám Mezinárodního dne porodní asistence. Spolupořádá v různých městech po celé České republice neformální Piknik s porodní asistentkou.

Letos organizuje UNIPA pikniky i ve spolupráci s platformou Ať můžou (www.atmuzou.cz), která chce, aby porodní asistentky v ČR mohly svou práci vykonávat svobodně a autonomně. „Iniciativa upozorňuje jak na přínosy kontinuální péče, tak na legislativní i společenské překážky, kterým profese v naší společnosti čelí. Jednou z nich je například nutná indikace gynekologa pro péči porodní asistentky. Jinak žena péči hrazenou z pojištění využít nemůže,” říká Petra Schwarz Koutská, jedna z koordinátorek projektu.

Ani více než 30 let od pádu komunistické diktatury nepodporuje český stát ženy v přístupu k jejich reprodukčním právům. Porodní asistentky jsou nuceny pracovat v zaměstnaneckém poměru nebo pod diskriminační hrozbou krajských úřadů. Neexistují porodní domy ani porodní centra, péči samostatných porodních asistentek si musí ženy platit z vlastní kapsy, v některých porodnicích čelí ženy riziku násilných praktik, po propuštění z porodnice jim stát žádnou domácí péči nenabízí.

„Z těhotenství a porodu jsme učinili jakousi chorobu, kterou léčíme porodem. Podle WHO by ovšem 80 % porodů mělo probíhat bez vnějšího zásahu, stačí rada, odborný dohled a podpora. My jsme si to převrátili, a naopak více než 80 % porodů probíhá s vnějšími zásahy, medikací a pod nátlakem. Nejde jen o fyzické zásahy, ale i zásahy psychické. Zaklínáme se zdravým miminkem např. slovy „a to chcete ublížit svému dítěti?“ Neznám žádnou ženu, která by chtěla vědomě ublížit svému dítěti. Naopak, každá si přejeme zdravé dítě,” upřesňuje porodní asistentka a viceprezidentka Unie porodních asistentek Ivana Königsmarková, která profesi porodní asistence vykonává již 50 let.

Na piknicích pro porodní asistentku se scházejí rodiny s dětmi, které využily či se chystají využít péči porodních asistentek. Společně sdílejí pozitivní zkušenosti a benefity vysoce odborné péče, jejímiž zásadními esencemi je individuální přístup, kontinuálnost, adekvátní poskytování informací či možnost volby pro zdárný porod a rodičovství.

Unie porodních asistentek přispívá mimo jiné k informovanosti a podpoře těhotných žen a celých rodin provozováním telefonické a online linky Rodím v klidu (rodimvklidu.cz). Na této lince lze využít odborné rady i psychickou podporu porodních asistentek. Linka Rodím v klidu je podporována Úřadem vlády ČR a nově se bude rozšiřovat i na řešení fenoménu porodnického násilí, který v naší společnosti rezonuje stále častěji.

“Důležitost tématu dokládá i podpora ze strany současné vládní koalice. Nová vládní Strategie rovnosti žen a mužů do roku 2030 porodnické násilí již pojmenovává, Ministerstvo zdravotnictví iniciovalo vznik Komise pro porodnictví, na jejíž půdě se připravuje Koncepce péče o matku a dítě v těhotenství, během porodu a po porodu a programové prohlášení vlády se zabývá kontinuální péči porodních asistentek. Snad tedy přichází doba, kdy autonomní péče porodní asistentky o ženu v souvislosti s jejím reprodukčním zdravím bude zcela běžnou součástí zdravotní péče a bude hrazena v celém rozsahu ze zdravotního pojištění, ” uzavírá prezidentka Unie porodních asistentek Magdaléna Ezrová.

Přijďte si i vy popovídat s porodní asistentkou a podpořit zdravé porodnictví u nás.

Kontakt:
Ing. Ivana Antalová, ředitelka UNIPA, antalova@unipa.cz, tel. 777 036 971
PhDr. Petra Schwarz Koutská, Ať můžou, petra.schwarzova@gmail.com, tel. 731 606 854

Piknik s porodní asistentkou se v roce 2022 uskuteční v těchto městech

Brno
Děčín
Hluboká nad Vltavou
Karlovy Vary
Mělník
Pardubice
Plzeň
Praha
Sázava
Tábor
Trutnov
Ústí nad Orlicí

 

Zdroje:
Poselství viceprezidentky Unie porodních asistentek Ivany Königsmarkové na akci Ať žije volba! Moje tělo, moje volba – 30. dubna 2022
Ministerstvo zdravotnictví k Mezinárodnímu dni porodních asistentek
100 let Mezinárodní konfederace porodních asistentek

Unie porodních asistentek, z. s. je neziskovou profesní organizací porodních asistentek a studentek porodní asistence. Podílí se na rozvoji oboru porodní asistence v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a přispívá ke zkvalitnění péče o ženu a dítě. Poskytuje odbornou podporu porodním asistentkám a informační a poradenský servis těhotným ženám a jejich rodinám.

Tisková zpráva ke stažení

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010