20.3.2020

Vyjádření Unie porodních asistentek (UNIPA) k péči o těhotné ženy a jejich rodiny v období nouzového stavu v důsledku epideme COVID-19

Vyjádření Unie porodních asistentek (UNIPA) k péči o těhotné ženy a jejich rodiny v období nouzového stavu v důsledku epideme COVID-19

 

My, porodní asistentky, jsme si vědomy složité situace vyvolané epidemií COVID-19 a chápeme s tím spojená opatření na ochranu občanů, zejména pak zdravotnického personálu, žen a jejich dětí.

Také vyjadřujeme obrovský obdiv k práci všech porodních asistentek, lékařek a lékařů, zdravotních sester a dalších zdravotníků, kteří se v posledních dnech o všechny starají v náročných podmínkách. 

Snažíme se aktivně přispět k tomu, aby péče o těhotné ženy a jejich děti byla v této náročné době co nejlepší. Aktuálně pracujeme na spuštění podpůrné dobrovolnické linky, kde těhotné ženy budou moci kontaktovat porodní asistentku a poradit se s ní o své situaci. 

Na některých porodních sálech v posledních dnech chybí základní ochranné pomůcky. Unie porodních asistentek proto distribuuje svým členkám ochranné roušky po 3 kusech, které získává od dobrovolnic a dobrovolníků.

Zároveň vyjadřujeme velké znepokojení nad rozhodnutím zákazu přítomnosti otce u porodu. Toto opatření považujeme za neodůvodněné. Je třeba mít na paměti, že ženy obvykle žijí ve společné domácnosti s otcem dítěte, a tedy jeho přítomnost u porodu z hygienického hlediska nijak nezvyšuje riziko nákazy. Podle oslovených lékařů je malá pravděpodobnost, že přijde do porodnice pár, ve kterém je nakažen pouze otec a nikoliv žena. 

Jak dokládají četné studie (1),může naopak nepřítomnost otce u porodu vyvolat velký stres  u rodící ženy a tím zkomplikovat průběh porodu. Pro některé skupiny žen může být riziko bez přítomnosti blízkého člověka dokonce ještě vyšší (např. cizinky, osoby se zdravotním nebo duševním postižením nebo rodiny, které prochází perinatální ztrátou).

Podle nových vyjádření WHO ze dne 20. 3. 2020 mají všechny těhotné ženy, dokonce i ty nakažené koronavirem, právo na doprovod u porodu podle jejich volby. Zároveň WHO upozorňuje na to, že bonding, kontakt skin to skin a první přisátí je stále nejlepším možným řešením pro matku i dítě, např. pro nastavení správné imunity, a to za dodržení základní hygieny.(2) Ženám by to tedy i za současných podmínek mělo být umožněno a v časném kontaktu s novorozencem by měly být podporovány zdravotnickým personálem.

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že v souvislosti se zákazem přítomnosti otce u porodu přibývá žen, které začínají uvažovat o porodu ve vlastním sociálním prostředí. Naše země dosud není na takovou situaci připravená a mnohé z těchto žen chtějí porodit doma i bez jakékoliv odborné asistence. To Unie porodních asistentek a mezinárodní odborné společnosti nepovažují za bezpečnou variantu ani pro ženu ani pro dítě. 

Jako smysluplné naopak považujeme opatření, které by umožnilo co nejkratší dobu hospitalizace v souvislosti s porodem, a tím zároveň snížilo riziko přenosu nákazy. Navrhujeme tedy větší využívání možnosti ambulantního porodu, tedy možnosti propouštět ženy s dětmi i dříve než 24 hodin po porodu. Podle našich informací by to mnohé porodnice uvítaly. V takovém případě je však nutné zajistit následnou odbornou péči. 

Proto vytváříme seznam komunitních porodních asistentek, které jsou připraveny přijít přímo k ženám domů na předporodní a poporodní návštěvy a poskytnout jim odbornou péči. S touto informací jsme tento týden oslovily Ministerstvo zdravotnictví i zdravotní pojišťovny s tím, že jsme jako porodní asistentky připravené a schopné takovou péči v souladu se zákonem „o nelékařích“ poskytovat. Zatím na reakci Ministerstva zdravotnictví a pojišťoven čekáme.

Ze všech výše uvedených důvodů vyzýváme Ministerstvo zdravotnictví, aby přehodnotilo aktualizaci mimořádného opatření ze dne 19. března 2020, jímž se zakazuje přítomnost otce dítěte u porodu a po něm, vydalo doporučení pro porodnice v souladu s doporučeními WHO, viz výše, a urychleně řešilo možnost poskytování následné péče porodními asistentkami.

Přejeme všem pevné zdraví

Rada Unie porodních asistentek


Zdroje:

1) https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD003766.pub6/full

2) https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding?fbclid=IwAR2IC3Lz1n3YBzj9LBdraNEvBbfO61ouwtfx4F1Zw3VbPONhuNpKazhh-oM

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010