První podpora, fundraisingová kampaň, 21 setkání s odborníky — začátek skutečné podpory rodinám…

V Unii porodních asistentek za sebou máme 6 týdnů, ve kterých jsme poctivě rozpohybovali projekt Začít znovu. Jeho cílem je, aby se každá rodina, které zemřelo dítě v období kolem porodu, mohla pomocí kvalitní podpory a péče lépe vyrovnat s dopady této ztráty. Pokud vás zajímá, jak k projektu sociální inovace přistupujeme, čtěte dál.

Na začátku něco málo k systému naší práce.

6 týdnů práce, sedmý týden… další práce

Z hlediska projektového řízení jsme zvolili metodiku 6+1. Fakticky to znamená, že pracujeme v sedmitýdenních cyklech, ve kterých zpočátku definujeme dílčí cíle zapadající do celkové vize a strategie projektu. Sedmý týden pak máme na zhodnocení toho, co a jak jsme stihli, a naplánování dalšího běhu.

Díky systému máme jistotu, že se nám práce nerozuteče, zavíráme dílčí úkoly a máme prostor na to reflektovat, kudy, jak a proč jdeme.

Víc o systému si můžete přečíst tady.

HCD — způsob, jak se dostat do hloubky problému

Metodicky se držíme Human Centered Designu. Ten velí se v první řadě soustředit na kvalitní poznání souvislostí a potřeb zúčastněných stran. V našem případě rodin, které prošly ztrátou, a pomocných profesí, jejichž odbornost přímo ovlivňuje, jak se rodina se ztrátou vyrovná.

Informace od rodin prozatím získáváme díky jejich ochotě sdílet nám své příběhy. Informace od pomocných profesí (lékařů, terapeutů, interventů, porodních asistentek, dul…) sbíráme hloubkovými rozhovory, které zároveň slouží jako pozvánka do expertních panelů k danému tématu.

Vzhledem ke komplexitě problému pak ještě nad rámec HCD pracujeme s modelem řízení změny chování systému nebo organizace, a tak máme za sebou už teď první rychlá vítězství:

Rozjezd fundraisingové kampaně

Spolu s Dnem dárcovství (3. 12. 2019) jsme rozjeli fundraisingovou kampaň. Výslednou částkou je 220 000 a oproti jiným našim kampaním nás překvapil nebývale vysoký zájem mužů. Ze získaných prostředků chceme dofinancovat rozvoj zázemí porodnic, kde péče probíhá. Se dvěma z nich jednáme o příspěvku na rozlučkové balíčky pro rodiny. Založili jsme také dobrovolnickou skupinu, kterou budeme do práce na pomoci rodinám vtahovat.

Učící se organizace a školení porodních asistentek v tématu HCD

Spolu s fungující službou, je ambicí projektu Začít znovu i to, aby si členky UNIPA osvojily HCD metodiku a dokázaly ji aplikovat. Pojmenovali jsme si tedy tři hlavní skupiny, kterých se to týká.

 • První je tým Začít znovu, který přímo službu navrhuje. Ten postupně získává kompetence potřebné k samostatnému vedení projektu metodikou HCD.
 • Druhá skupina jsou zaměstnankyně, které by měly v tématu HCD získat základní přehled o tom, jak své projekty obohatit o prvky, které je více přiblíží potřebám uživatelů.
 • Třetí skupinou jsou členky UNIPA, tedy porodní asistentky. Ty jednak prošly úvodním workshopem na HCD, jednak je pravidelně informujeme o dění na projektu a sdílíme s nimi naše uvažování o HCD formou newsletterů. U porodních asistentek chceme vytvořit povědomí o metodě a nabídnout jim možnost poradit se s týmem Začít znovu, pokud by chtěly zavádět prvky HCD do svých vlastních projektů.

21 rozhovorů a dva panely expertů

V úvodní fázi práce pomocí metodiky HCD nemusí jít pouze o získání relevantních informací a podnětů. Metoda je vhodná také pro zjišťování zájmu zúčastněných stran a ověření jejich chuti zapojit se. Klíčovou aktivitou v minulém běhu tak bylo mluvit s celou řadou odborníků z podpůrných profesí, zjišťovat od nich jejich postoj ke zvolenému tématu a jejich zájem zapojit se v hledání řešení.

Mluvili jsme s odborníky s různými zkušenostmi a potřebami, získali jsme řadu relevantních vstupů a sestavili dva expertní panely, se kterými se poprvé pohromadě potkáme v lednu tak, abychom našli průsečíky jejich potřeb, a tím i jádro celé navrhované služby.

Informace k tématu, zkušenosti a zdroje nám rychle přibývají. Postupně jsme proto začali vytvářet systém pro práci s informacemi, abychom na nich mohli stavět po celou dobu projektu.

Je důležité říct, jak moc chceme poděkovat všem, kdo s námi jednají otevřeně a aktivně. Nebereme to vůbec jako samozřejmost.

První pomoc v krizi

Se začátkem roku také ověříme prvotní návrh podpory jednotlivým profesím v čele s porodními asistentkami. Jeho cílem je pomoci v situaci, kdy se profese spolu s rodinou dostanou do akutní krize = když například zjistí, že dítěti nebije srdce.

Jak je důležité, aby pečovaly nejen o rodinu, ale i o sebe. A jak podstatné je, aby bezprostředně po situaci vše dobře zpracovaly.

Návrh vytváří tým psychologů, psychoterapeutů a psychoterapeutek. Vychází z jejich dosavadních zkušeností i z právě probíhajících pomocí porodním asistentkám, které rodiny touto náročnou situací provázejí.

6 týdnů, které právě začaly bude podobně intenzivních. Čeká nás řada výzev:

 • expertní setkání, ve kterých se s 25 odborníky a odbornicemi potkáme nad problematikou a definujeme si klíčové priority, na které by se projekt měl dál soustředit,
 • podpoříme první porodní asistentky a psychology v jejich péči o rodiny, které procházejí ztrátou,
 • navrhneme vzdělávání pro zaměstnankyně UNIPA
 • vrátíme se k naší původní vizi a díky datům definujeme další kroky vývoje služby.

O tom, jak vše probíhá čekejte zprávu přibližně v polovině února.

Můžete:

 • číst tenhle blog, kde jednou za 4–6 týdnů dáme vědět, co máme za sebou a před sebou
 • pracovat spolu s námi, máte-li zkušenosti, jste-li někdo z pomáhajících profesí, máte-li zájem…
 • přispět finančně
 • nám pomoci lépe pochopit potřeby, obavy, touhy, v případě, že jste ztrátou prošli.

Své zapojení můžete probrat s Andreou Forberger, forberger@unipa.cz, tel. 774 458 459.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010