27.1.2021

Unie porodních asistentek mění vedení

TISKOVÁ ZPRÁVA

UNIPA si zvolila novou prezidentku. Nová tvář nastoupila také na pozici výkonné ředitelky. 

Praha, 25. 1. 2021

Z voleb vzešla nová Rada a prezidentka

Členky Unie porodních asistentek (UNIPA) si na pravidelném zasedání valné hromady po čtyřech letech zvolily nové vedení. Z hlasování na první schůzi nové Rady vzešla nová prezidentka, kterou se stala Magdaléna Ezrová.

Záměrem nové prezidentky je pokračovat v naplňování vizí, které si UNIPA před patnácti lety stanovila. „Zejména se jedná o svébytné začlenění profese porodní asistentky do systému zdravotní péče o ženy a to nejen v oblasti primární péče, kde má své nezastupitelné místo. Jedná se i o neustávající podporu profesionalizace oboru a zvyšování jeho prestiže na úroveň, které se dostává našim zahraničním kolegyním a kterou si bez pochyby zaslouží i porodní asistentky v Česku,” říká Magdaléna Ezrová.

V roli prezidentky Magdaléna Ezrová střídá Ivanu Königsmarkovou, která stála u založení organizace v roce 2005 a nyní se přesouvá do role viceprezidentky. Za jejího vedení se z Unie porodních asistentek stala největší profesní organizace porodních asistentek v ČR. UNIPA se podílí na zlepšování podmínek pro práci porodních asistentek svou aktivní účastí při jednáních s ministerstvem zdravotnictví, politiky a odborníky z dalších oborů, účastí v odborných pracovních skupinách, dohodovacích řízeních s pojišťovnami i prostřednictvím připomínkování zákonů.

Magdaléna Ezrová oceňuje významnou práci, na kterou bude navazovat. „Ivana jako zakládající členka UNIPA má na současné podobě organizace a jejího fungování nevyčíslitelný podíl. Proto jsme já i celý organizační tým velmi rádi, že zůstává členkou Rady a bude se tak i nadále aktivně podílet na uskutečňování společných cílů.”

Rada je strategickým orgánem Unie porodních asistentek. Má pět členek, kterými jsou nyní Magdaléna Ezrová, Ivana Königsmarková, Andrea Bučková, Tereza Janečková a Hana Hornychová.

Změna na pozici výkonné ředitelky

Praktické realizaci aktivit se věnuje tým pod vedením výkonné ředitelky. S novým rokem do organizace přišla Lidka Weinzettl. Nahradila Kateřinu Hájkovou Klíčovou, která v průběhu 9 let z organizace pomohla vybudovat významnou, profesionální a respektovanou instituci.

Kateřina Hájková Klíčová bude dál podporovat profesionalizaci neziskového sektoru, například jako metodička krizových bytů pro lidi, kteří se zotavují ze závislosti na alkoholu nebo jako facilitátorka strategického plánování. Nově si v Brně otevírá psychoterapeutickou praxi. S Unií porodních asistentek se bývalá ředitelka neloučí úplně a bude dál pracovat na lince projektu perinatální ztráty, která je tu pro zdravotníky pomáhající rodinám, které přišly v průběhu těhotenství nebo při porodu o miminko.

„Katka byla neocenitelným členem celého týmu UNIPA. Díky její houževnatosti a píli se podařilo dokončit nemalé množství projektů, které pomohly rozšířit povědomí o profesi porodních asistentek a zlepšit jejich pracovní i společenské postavení. Upřímně doufám, že i ve své další pracovní kariéře bude přinejmenším stejně úspěšná jako byla při práci v UNIPA,” říká nová prezidentka Magdaléna Ezrová.

Unie porodních asistentek je profesní organizace, která svou činností aktivně přispívá ke zvyšování postavení, odbornosti a kvality práce porodních asistentek. „Většina lidí si práce porodních asistentek všimne až ve chvíli, kdy očekávají přírůstek do rodiny. Na základě osobní zkušenosti bych každé nastávající rodičce doporučila zajistit si odbornou péči vlastní porodní asistentky,“ říká Lidka Weinzettl, nová výkonná ředitelka. Přichází podpořit další profesionalizaci organizace.

UNIPA – Unie porodních asistentek

www.unipa.cz

Unie porodních asistentek, z. s. je neziskovou profesní organizací sdružující porodní asistentky a studentky porodní asistence v České republice. Podílí se na rozvoji oboru porodní asistence v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a přispívá ke zkvalitnění péče o ženu a dítě. Poskytuje odbornou podporu porodním asistentkám a informační a poradenský servis těhotným ženám a jejich rodinám.

Kontakt

Lidka Weinzettl, výkonná ředitelka, tel.: +420 721 448 799, e-mail: weinzettl@unipa.cz

(pdf ke stažení)

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010