Perinatální ztráta

Linka perinatální ztráty a webový informační portál poskytuje odbornou podporu zdravotníkům různých profesí a zároveň je podpůrnou informační službou pro rodiče, kterým dítě zemřelo v období okolo porodu (www.perinatalniztrata.cz). Společně s dalšími expertkami a experty pracujeme na rozvoji systému péče o tyto zdravotníky a jejich klienty/rodiny tak, aby výsledkem byla lepší dostupnost a návaznost péče, která přispívá ke zpracování dopadu traumatu ze ztráty. Je pokračováním projektu Začít znovu a je financován díky dárcům.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010