27.3.2021

Tisková zpráva: Proticovidová opatření negativně ovlivňují porodní praxi

Česká ženská lobby, které jsme členem, vydala tiskovou zprávu o změně v porodnictví v průběhu covidové pandemie.
Nyní probíhá světový týden dul, a proto i tato zpráva je na ně zaměřena, jak zákaz doprovodu dul k porodu v konečném důsledku ovlivňuje rodiče. Zákaz se však netýkal jen dul, ale i komunitních porodních asistentek, které nemohly být oporou svým klientkám při porodu. Kontinuální péče porodní asistentky tak byla narušena, i přesto, že víme, že je nejideálnějším a nejbezpečnějším způsobem péče o těhotnou a rodící ženu.

Tisková zpráva: Proticovidová opatření negativně ovlivňují porodní praxi

25. 3. 2021

Epidemická situace přináší změny ve všech oblastech našich životů a výrazně ovlivňuje také přivádění dětí na svět. Jedno z nejzávažnějších opatření v porodnicích, omezení doprovodu u porodu pouze na osobu žijící s rodičkou ve společné domácnosti, je v platnosti nepřetržitě od října 2020.

Pod rouškou snah o zamezení šíření onemocnění covid-19 se navíc objevuje celá řada praktik, které neodpovídají odborným doporučením. Narůstají  stížnosti na chybějící respekt a porodnické násilí. Nejničivější dopady má separace covid pozitivních žen od jejich dětí, mnohdy spojená s omezováním kojení. Tyto praktiky jsou legislativně sporné a podle Světové zdravotnické organizace (WHO) škodlivé. Kontakt kůže na kůži, podpora bondingu a plného kojení jsou důrazně doporučovány i v případě covid pozitivní matky či dítěte, samozřejmě za dodržování adekvátních hygienických opatření.

Oficiální statistiky za období koronavirové pandemie nejsou zatím k dispozici. Nicméně, pozorování profesních organizací nasvědčují tomu, že častěji než dříve porody končí císařským řezem, což může souviset s omezením doprovodu k porodu. Podle studií snižuje přítomnost duly u porodu až o 39% míru císařských řezů. Operativní způsob porodu s sebou nese rizika pro matku i dítě, znesnadňuje počátek mateřství a statisticky má rovněž dlouhodobý negativní vliv na průběh kojení a jeho délku.

Některé ženy se z obav, že by měly rodit v porodnici bez vybraného doprovodu, rozhodnou raději pro porod doma, byť ho původně neplánovaly. Mezi ně patří i třicetiletá Zuzana z Opavska, která porodila svou dceru loni v květnu: “Počítala jsem s tím, že mne u porodu v porodnici bude podporovat dula. Vládní opatření se stále měnila, a mne porod bez duly, která mě zná, v cizím prostředí a s cizími lidmi v osamění nemocnice upřímně děsil. Nakonec se mi naštěstí podařilo najít samostatně pracující porodní asistentku a vše proběhlo v klidu doma. Jediným problémem byla registrace u pediatričky, ta předem důrazně odmítla přijmout doma narozené dítě do své péče.”

Paní Zuzana měla štěstí, že k porodu doma našla odborný zdravotnický doprovod – komunitní porodní asistentku. Stává se však, že ženy z nouze zvolí porod doma, přestože odbornou zdravotní péči nenajdou, a vystaví tak sebe i dítě zbytečnému riziku.

Ve čtvrtek 25. března, uprostřed Světového týdne dul, probíhá jednání pracovní skupiny Porodnictví při České ženské lobby, která dlouhodobě usiluje o kultivaci a humanizaci českého porodnictví: „Svobodnou volbu místa a způsobu porodu, jakož i zvoleného doprovodu podle potřeb ženy, pokládáme za základní pilíře zdravého průběhu porodu, šestinedělí a počátku mateřství i v dobách pandemie Covidu 19. Praxe totiž jasně ukazuje výrazně pozitivní benefity laskavé péče a kojení na imunitní systém všech zúčastněných,“ upřesňuje Ivana Antalová z České ženské lobby.

Rozsáhlé vědecké studie potvrzují přínos podpory dulou u porodu pro ženy i novorozence a lepší porodní výsledky. Práce duly patří mezi nezdravotnické pomáhající profese. Dula doplňuje práci porodních asistentek, lékařů, zdravotních sester a také psychologů a dalších odborníků.

Dlouhé pandemické období s sebou nese alarmující vyčerpávání personálních kapacit v našich nemocnicích. Je tedy nejvyšší čas podpořit duly opět plně rozvinout svůj pracovním potenciál a umožnit jim v mnohém ženám i zdravotníkům ulevit. Zdravotníci se tak mohou věnovat naléhavějším případům a ženy nemusí rodit osamoceně, nýbrž v bezpečí porodnice s laskavou podporou dul, podobně jako je tomu v jiných zemích.

Připojujeme se k podnětu Pracovní skupiny při Radě vlády a apelujeme na ministra zdravotnictví a českou vládu, aby umožnily ženám zvolit si doprovod u svého porodu v porodnici podle svých osobních potřeb a preferencí za dodržování adekvátních hygienických opatření a testování bez podmínky společné domácnosti.

Kontakty:

Ivana Antalová, Česká ženská lobby, ivana.antalova@czlobby.cz, ​734 665 147

Ivana Weissová, Česká asociace dul, ivcaweissova@gmail.com, 602 394 238

Petra Sovová, Hnutí za aktivní mateřství, petra.sovova@iham.cz, 776 465 486

Zdroje:

https://www.who.int/news/item/09-09-2020-every-woman-s-right-to-a-compan…

https://www.who.int/news/item/16-03-2021-new-research-highlights-risks-o…

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/jed…

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNUVW

https://drive.google.com/file/d/1WhKN1Jjtd67725_s4a2aLHrXKBY68NMl/view?u…

Soubory ke stažení:

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010