25.3.2021

Výzkumná zpráva z dotazníkového šetření o domácích porodech v ČR: motivace, důvody a názory žen, které rodily plánovaně doma (2015-2020)

Sdílíme výzkumnou zprávu s nejdůležitějšími zjištěními z dotazníkového šetření o porodech doma v České republice: motivace, důvody a názory žen, které rodily plánovaně doma (2015-2020).

Výzkumnou zprávu si můžete přečíst tady.

S dotazy o zprávě se můžete obrátit na Annu Pospěch Durnovou na anna.durnova@fsv.cuni.cz nebo Evu Hejzlarovou na eva.hejzlarova@fsv.cuni.cz.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010