24.10.2022

Setkání porodních asistentek v Bruselu

Evropská asociace porodních asistentek jednou ročně pořádá tzv. General meeting (Valnou hromadu), kde se sjedou všechny členské organizace – profesní organizace porodních asistentek z celé Evropy. Tentokrát se konala 23. – 24. září v Bruselu. Za Českou republiku se zúčastnily zástupkyně dvou členských profesních organizací – Unie porodních asistentek a České komory porodních asistentek.

General meeting zahájila prezidentka EMA a porodní asistentka Agnes Simon. Zasedání podpořil a účastnice přivítal také ministr vlády Bruselu Alain Maron, který vyzdvihl primární péči porodních asistentek, jejich samostatnost a také důraz na kontinuální péči.

Aby bylo oficialitám učiněno za dost, všechny zástupkyně členských organizací odhlasovaly výroční a finanční zprávu a proběhly volby na post tajemníka a pokladníka Evropské asociace porodních asistentek. Tajemníkem se nově stala belgická porodní asistentka Reyns Marlene a pokladníkem finská porodní asistentka Stenback Pernilla Catharina.

Druhý den byl odborný program sestaven z příspěvků o aktualitách či zajímavých výzkumech porodních asistentek z různých zemí. Velmi zajímavé bylo sdílení dobré praxe z Rumunska, kde se místní porodní asistentky zapojily do poskytování nejen zdravotní, ale i sociální péče uprchlým ženám a jejich dětem z Ukrajiny. Podařilo se jim zajistit financování projektu i od velkých mezinárodních organizací a díky medializaci se také zlepšilo jejich postavení a vnímání ve společnosti. Další příspěvek měla lékařka – gynekoložka Sophie Alexander, která je ve vedení EBCOG (European Board & College Of Obstetrics And Gynaecology), o různých stupních autonomie porodních asistentek v Evropě a o nutnosti jejich spolupráce nejen mezi sebou navzájem, ale i mezi dalšími zdravotníky.

Další příspěvky se týkaly porodní asistence v Belgii – jaká je momentální situace, ale také jaká je její budoucnost, na co je třeba se zaměřit a na čem dále pracovat. Velmi zajímavé bylo představení výzkumu, ve kterém se zjišťovalo, jak vnímají porodní asistentky svoji profesní autonomii. Vyplynulo z něj mimo jiné, že většina porodních asistentek v Belgii by si v budoucnu přála více autonomie, ale hlavně by chtěly více uznání od společnosti a ostatních zdravotnických pracovníků v oblasti péče o matku a dítě. Další téma se týkalo tzv. oddělení vedených porodními asistentkami (midwifery-led unit). V Belgii mají zatím jedno oddělení se jménem Le Cocon v nemocnici v Bruselu a tak nám místní porodní asistentka vysvětlovala jejich provoz a fungování. Jak to u nich vypadá se můžete podívat zde: https://www.facebook.com/watch/?v=360982158116224.

Poslední část přednášek se týkala sociálních oblastí péče o těhotné a rodící ženy. Porodní asistentka představila bruselskou organizaci Aquarelle, která nabízí zdravotně-sociální podporu těhotným ženám nebo ženám po porodu, s imigrantským původem, bez sociálního zabezpečení a žijícími ve velké nejistotě. Další porodní asistentka pak sdílela jak přistupovat k ženám citlivě z hlediska jejich kultury a jak jim poskytovat dobrou péči porodní asistentky. Zajímavý byl kufřík, který byl vytvořen speciálně pro uprchlické ženy za účelem edukace v těhotenství a při přípravě na porod.

Nakonec proběhly krátké workshopy, z nichž vyplynuly konkrétní akční plány na příští rok. Prvním tématem byla viditelnost porodních asistentek v Evropě, druhým byly výzvy související s nedostatkem a inspirací pracovní síly porodních asistentek a třetím spolupráce v porodní asistenci. Tyto workshopy jsou důležité pro sdílení zkušeností, diskuzi, která často přináší konkrétní řešení pro jednotlivé členské profesní organizace, resp. porodní asistenci v různých státech Evropy.
Stejně jako v minulých letech, bohužel s přestávkou v období pandemie Covid- 19, to bylo opět velmi inspirující a posilující setkání, které přispívá k podpoře vědomí, že jsou problémy v porodní asistenci řešitelné a má to smysl.

Za UNIPA Tereza Zachová
Za ČKPA Markéta Moravcová a Blanka Tiainen

Na závěr se s námi rozloučili tajemník Joeri Vermeulen a pokladník Eva Matintupaa, kteří dlouho skvěle sloužili Evropské asociaci porodních asistentek: https://youtu.be/3g0PsSRgVKQ

Dejte si do kalendářů!

26. – 29. října 2023 – Athény – EMA educational congress

Kongres o vzdělávání v porodní asistenci. Máte zajímavý příspěvek? Neostýchejte se ho poslat. Nebo se můžete zúčastnit i pasivně. Do ledna můžete zakoupit early bird ticket. Abstrakty zasílat nejdéle do března 2023.
https://emaeducation2023.gr/

Pokud by vás zajímaly bližší informace o konferenci, napište na mail zachova@unipa.cz.

Další fotky z akce:

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010