Rodím v klidu – dostupná péče v době rizika pandemie (2021)

Projekt v souvislosti s epidemiologickou situací v roce 2020 rozvíjí nové možnosti podpory a péče o těhotné ženy a jejich rodiny. Na základě zkušeností s první vlnou pandemie nemocí COVID-19 došlo k otestování nové možnosti jako je krizová linka a systém ambulantní péče. Tato služba se díky projektu profesionalizovala a dále rozvinula (www.rodimvklidu.cz).

 

Cíl 1) Prostřednictvím linky Rodím v klidu zpřístupnit kvalitní evidence based informace a podpořit ženy a jejich rodiny, které hledají podporu a informace v období těhotenství, porodu a šestinedělí, ať už v době pandemie, nebo po jejím skončení.

Cíl 2) Podpořit porodní asistentky v souladu s doporučeními mezinárodních profesních organizací

  • aby měly dostatek relevantních informací o kontinuální péči a krizové intervenci (a okolnostech péče v období pandemie)
  • aby mohly čerpat možnosti profesních opor (např. supervize, intervize apod.), které jsou nezbytné pro výkon náročného povolání.

Cíl 3) Aktivizovat a edukovat studentky a začínající porodní asistentky.

 

Projekt Rodím v klidu, podpořený z programu Úřadu vlády ČR: GE – Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, identifikační číslo projektu GE210009.

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010