30.5.2024

Proběhla Valná hromada UNIPA

V pátek 26. května se v brněnské Otevřené zahradě konala Valná hromada Unie porodních asistentek. Jednání se zúčastnilo celkem 32 členek, z toho 21 členek osobně a dalších 11 členek distančně prostřednictvím platformy ZOOM.
Hlavním bodem programu byla volba Rady UNIPA. O členství v pětičlenné Radě se ucházelo 6 kandidátek. Členky pomocí hlasovacího programu Helios voting rozhodly o tom, že novou Radu UNIPA utvoří Magdaléna Ezrová, Martina Suchardová, Veronika Štěchovská, Anna Fančovičová a Eliška Pláničková.
Valná hromada na svém jednání dále projednala a schválila zprávu kontrolní komise k hospodaření organizacevýroční zprávu za rok 2023.
Seznámila se s pracovnicí Emou Pospíšilovou, která pracuje na pozici Fundraiserky a s jejím plánem fundraisingu pro rok 2024.
O finanční perspektivě organizace krátce pohovořil výkonný ředitel Jiří Strejček.
Odpolední seminář byl věnován právním aspektům práce porodní asistentky a právnička Sandra Pašková z Ligy lidských práv v něm mimo jiné odpovídala na dotazy členek týkající se běžných i mimořádných situací z jejich praxe.
Nová Rada později zvolila za prezidentku UNIPA Magdalénu Ezrovou, které tímto blahopřejeme k dalšímu mandátu v čele Rady a celé organizace. Novým členkám Rady přejeme hodně sil i nadšení k práci a dosavadním radním děkujeme za jejich činnost pro rozvoj naší organizace.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010