25.9.2017

Porodní praxe u nás a v zahraničí – panelová diskuze

V pondělí 25. 9. se na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uskutečnila panelová diskuze na téma: Porodní praxe u nás a v zahraničí.

Porod je jedna z nejdůležitějších událostí v životě člověka. Týká se každého z nás. Zásadní podmínkou dobrého startu do života je bezpečí. To je nejlépe zajištěno v dobře fungujícím systému péče.
V něm hrají hlavní roli ženy, porodní asistentky, lékaři a lékařky.

Program panelové diskuse:

Úvodní slovo
Nina Nováková, poslankyně PČR
Lenka Teska Arnoštová, náměstkyně ministra zdravotnictví ČR
Anketa pro zástupce kandidujících politických stran

1. Zahraniční přístupy ve zdravotnictví
Evidence based practice – Markéta Pavlíková, biostatistička
Diskuse

2. Rovné postavení porodních asistentek a lékařů/ lékařek
Vývoj postavení porodní asistentky u nás – Ivana Königsmarkova, porodní asistentka
Role porodní asistentky a její kompetence – Radka Wilhelmová, pedagožka, porodní asistentka
Spolupráce lékaře a porodní asistentky – Radek Poláček, primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Rakovník
Vzdělávání porodních asistentek v Německu – Markéta Pospíšková, porodní asistentka
Diskuse

3. Informovaná a svobodná volba porodní péče
Informovaný souhlas – Sandra Pašková, Liga lidských práv
Legislativní proces – Lucie Krausová, Ministerstvo zdravotnictví ČR
zástupce České gynekologické a porodnické společnosti
Diskuse

Moderuje: Justin Svoboda

Záznam panelové diskuze – I. část, II. část

Tisková zpráva České ženské lobby

Další informace (facebooková událost)

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010