6.2.2023

Otevřený dopis ke stanovisku výboru České gynekologicko-porodnické společnosti k odborné péči porodních asistentek k domácí péči v šestinedělí

Tisková zpráva: Otevřený dopis ke stanovisku výboru České gynekologicko-porodnické společnosti k odborné péči porodních asistentek k domácí péči v šestinedělí

Na základě narůstajících požadavků těhotných žen a žen v období šestinedělí o návštěvu porodní asistentky bylo zasláno lékařům stanovisko výboru ČPGS ČLS JEP k této problematice.

Ve stanovisku je uvedeno, že k návštěvě porodní asistentky (která je vysokoškolsky vzdělaná zdravotnice, kompetentní starat se o těhotnou ženu, ženu rodící a ženu v šestinedělí) nevidí jakoukoli medicínskou indikaci. Dle jeho slov tato činnost do dnešní doby nepatří. Dále uvádí, že ve zdravotnickém zařízení lze požadovanou péči poskytnout komplexněji a bezpečněji než v domácím prostředí. Ve stanovisku dále výbor argumentuje plýtváním veřejnými prostředky a nepřítomností kvalifikovaného lékaře. Lékařům sděluje, že nejsou povinni těhotné ženě nebo ženě po porodu vydat žádanku na vyšetření či návštěvu, které lékař nepovažuje za indikované. Kroky, vedoucí k možnosti žen, žádat o pomoc porodní asistentky v domácím prostředí, pak považuje za riziko zhoršení současné špičkové úrovně českého porodnictví.

Unie porodních asistentek a Liga lidských práv se proti tomuto stanovisku, plného nepravd, ohradila společně s dalšími nevládními a profesními organizacemi, profesionály/kami nejen z oboru porodní asistence či příjemkyněmi péče.

Péče porodní asistentky v období šestinedělí v domácím prostředí je v mnoha západních zemích standardem hrazeným z veřejného zdravotního pojištění. Naopak v České republice žena po propuštění z porodnice neobdrží žádnou péči až do konce šestinedělí. A přitom existují výzkumy, které dokládají, že kontinuální péče porodní asistentky, a to včetně právě takovýchto návštěv, je naopak výhodná nejen pro ženy, ale i pro systém veřejného zdravotního pojištění.
Porodní asistentky mají, dle platné legislativy, v systému porodnictví své nenahraditelné místo. Není proto na místě, bránit příjemkyním péče ve využívání jejich služeb.

Vyvrácení nepravdivých informací, předložení výzkumů a potvrzení kompetencí porodních asistentek, předložila Unie porodních asistentek a Liga lidských práv společně s ostatními signatáři v otevřeném dopise, adresovaném ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi, premiérovi Petru Fialovi a vládní zmocněnkyni pro lidská práva, Kláře Šimáčkové Laurenčíkové.

Otevřený dopis naleznete také na webových stránkách iniciativy Chci svoji porodní asistentku, kde se aktuálně nachází i téměř 7000 podpisů, nasbíraných od roku 2021, volajících po dostupnější péči porodních asistentek hrazenou ze zdravotního pojištění.

Více na https://chcisvojiporodniasistentku.cz/index.php/ot-dopis-2023/

Pro další informace můžete kontaktovat:
Za Unii porodních asistentek Veroniku Hažlinskou, hazlinska@unipa.cz, tel.: 737 540 825
Za Ligu lidských práv Annu Štefanidesovou, anna.stefanidesova@llp.cz, tel.: 739 922 878

Tisková zpráva ke stažení

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010