INFORMAČNÍ LINKA PODPORY A WEBOVÝ ROZCESTNÍK www.perinatalniztrata.cz

Na čem aktuálně pracujeme

Letní období se neslo v duchu individuálních konzultací nad řešením, které z dosavadních mapování a diskusí vyplynulo jako přínosné pro praxi  – v rámci projektu vzniká, bude provozována a testována telefonická informační linka podpory pro porodní asistentky, další zdravotníky a profesionály pečující o rodiny po perinatální ztrátě. Současně spustíme  informační webový rozcestník www.perinatalniztrata.cz. Budou  zde dostupné informace k problematice, odkazy na zdroje, nástroje profesní opory, síť dostupných kontaktů, podněty a příklady dobré praxe, ale také všechny další výstupy, které v rámci projektu vznikají.

Připravované řešení si klade za cíl podpořit vizi projektu, v rámci které vnímáme jako důležitý předpoklad kvalitní péče o zasažené rodiny, když pečující osoba má všechny relevantní informace, je připravena a zároveň je dobře opečována, resp. zná a využívá k tomu dostupné nástroje opory.

Touto službou chceme rozšířit stávající nabídku podpory při současném respektu ke všem aktuálně dostupným řešením a poskytovatelům přímé péče rodinám. Chceme je propojit tam, kde to je efektivní, žádoucí a možné. Chceme působit jako zkratka či rychlá cesta ke zdrojům pomoci. Chceme přispět k aktivaci vlastních vnitřních zdrojů těch, kteří podporu linky nebo webu budou využívat. Služba chce být lehce dostupná a navádějící dál.

Našim cílem je nastavit službu tak, aby informovala a odkazovala na dostupné zdroje a služby péče a podpory. Pokud se na linku obrátí  přímo zasažená rodina, měla by jí posloužit jako cesta k dalším odborníkům, nebo jako zdroj informací, co všechno je v řešení její životní situace možné a dostupné. Služba však nebude rodinám přímo propagována, protože primární cílovou skupinou jsou zdravotníci a profesionálové, kteří poskytují péči.

O informační a poradenské lince

Principy fungování linky stavíme do velké míry na zkušenostech s poradenskou linkou  www.rodimvklidu.cz, kterou UNIPA spustila v době nouzového stavu v souvislosti s epidemiologickou situací na jaře letošního roku. Dvouměsíční provoz a zpětná vazba od rodin potvrdily její prospěšnost, a také efektivnost daného řešení. Tyto zkušenosti převádíme podle principu učící se organizace do designu linky podpory k perinatální ztrátě.

Informační a poradenská linka  k perinatální ztrátě bude fungovat od začátku prosince v rozsahu 3 hodiny každý pracovní den. Informace k jejímu provozu budou na webovém rozcestníku. Poradkyně a poradci  budou na této lince zodpovídat dotazy klientů, nasměrovávat je na další informace a řešení, propojovat s dalšími odborníky. Budou také rešeršovat a aktualizovat obsah webových stránek a následně na ně telefonující odkazovat.

Aktuálně hledáme do týmu poradkyně a poradce na linku. Pokud vás tato nabídka spolupráce zaujala, nebo víte o někom dalším, věnujte prosím pozornost výzvě na https://www.perinatalniztrata.cz.

O spolupráci na tvorbě webu

Struktura webu slouží rychlé a přehledné orientaci primárně odborníkům, kteří hledají relevantní informace a případně využívají služby podpůrné informační linky. Jeho tvorba je teď aktuálně náplní blížícího se projektového “hackathonu” (v našem případě pracovní setkání progamátora, webdesignéra, grafičky, textařky a projektového týmu k tvorbě nového webu https://www.perinatalniztrata.cz).

Ve věci obsahu jednotlivých částí jsme oslovili spolupracující experty. S jejich svolením využijeme pro vybrané sekce dostupné informace, na které se tento web bude odkazovat. Web nabídne také využívání elektronického katalogu zdrojů k perinatální ztrátě, díky němuž čtenář najde na jednom místě všechny informační materiály, letáky a knižní zdroje k problematice s možností stáhnout si elektronickou verzi u vybraných zdrojů. Součástí webu budou i články referující o příkladech dobré praxe ze zařízení nebo od odborníků, kteří se dlouhodobě věnují kultivaci a zlepšování podmínek v této oblasti. Cílem je ukázat možnosti dalšího vývoje péče a podpory a motivovat ke krokům směrem k potřebné změně zejména v českých porodnicích, na gynekologických a neonatologických odděleních.

Další významný prostor poskytne web profesním oporám. Představí supervize či intervize jako jeden z nástrojů udržitelného poskytování kvalitní péče zasaženým rodinám, pozve k přímé účasti na nich. Uvede nástroje pro lepší zvládání krizových situací a poskytne možnost propojení se a aktivního využití těchto nástrojů. Také budou k dispozici zdroje k dalšímu studiu jako možnost osobního a profesního růstu.

Chcete být u dalšího rozvoje projektu s námi?

Můžete:

  • číst tenhle blog, kde jednou za 6–8 týdnů dáme vědět, co máme za sebou a před sebou
  • pracovat spolu s námi, máte-li zkušenosti, jste-li někdo z pomáhajících profesí, máte-li zájem, máte příklady dobré praxe, které s námi chcete sdílet…
  • přispět finančně na provoz linky.
  • dát o nás vědět dál.

Své zapojení můžete probrat s koordinátorkou projektu Andreou Forberger, forberger@unipa.cz, tel. 774 458 459.

Tato iniciativa je součástí projektu Začít znovu, který je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze Státního rozpočtu ČR.
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0011581
Doba realizace: 1. 10. 2019 – 31. 3. 2021
Místo realizace: vybrané kraje ČR

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010