Odborná garance

Vyjádření profesních organizací porodních asistentek UNIPA a ČKPA ke zrušení kreditního systému

Žádost o přidělení odborné garance

Návod pro podání žádosti k přidělení odborné garance

 

Kontakt:
Tereza Krausová
mail: krausova@unipa.cz, tel: +420 723 829 215

garance:
Mgr. Magdaléna Ezrová, prezidentka UNIPA a koordinátorka odborné sekce

odborna garance UNIPAodborna garance UNIPA

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010