Odborná garance

Vyjádření profesních organizací porodních asistentek UNIPA a ČKPA ke zrušení kreditního systému

Žádost o přidělení odborné garance

Návod pro podání žádosti k přidělení odborné garance

 

Kontakt:
Tereza Nožičková, koordinátorka Centra vzdělávání Unie porodních asistentek
mail: vzdelavani@unipa.cz, tel: +420 739 313 194

garance:
Mgr. Magdaléna Ezrová, viceprezidentka UNIPA a koordinátorka odborné sekce

odborna garance UNIPAodborna garance UNIPA

Podpořte nás

Podpořte nás
 

Aromaterapie v porodnické praxi

25. září - 26. září