Centrum vzdělávání

Odborná garance

Vzdělávání porodních asistentek a studentek porodní asistence

Pojďte si s námi  zvyšovat odbornost a profesionalitu. Rádi se s vámi budeme potkávat na našich pravidelných seminářích, workshopech, kurzech, přednáškách a konferencích věnovaným aktuálním tématům, které zajímají porodní asistentky v České republice.

Přejete si dostávat pozvánky na kurzy pro porodní asistentky? Dejte nám svůj e-mail

Proč se zapojit do vzdělávání s Unií porodních asistentek?

  • Klademe důraz na odbornost. Vzdělávací kurzy jsou založené na doporučeních Světové zdravotnické organizace (WHO) a Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM).
  • Vzdělávací akce jsou součástí celoživotního vzdělávání porodních asistentek a jsou zaštítěny odbornou garancí.
  • Vycházíme ze vzdělávacích potřeb porodních asistentek a studentek porodní asistence. Jsme rádi za jejich návrhy.
  • Pečlivě vybíráme zkušené lektory a lektorky z České republiky i ze zahraničí.
  • Na vzdělávacích akcích vytváříme kromě odborného programu i prostor pro neformální diskuzi. Vždy se těšíme na společný oběd.


Vyberte si z naší nabídky

  • Nenašla jste v nabídce téma, které vás zajímá? Napište nám na mail vzdelavani@unipa.cz. Na základě vašich podnětů a připomínek pro vás připravíme vzdělávací akce na míru.
  • Uvítali  byste prostor pro odborné konzultace a výměnu zkušeností? Tohle najdete na našich supervizích a kazuistických seminářích.
  • Smluvní podmínky pro vzdělávací akce Unie porodních asistentek.
  • Potřebujete poradit? Zkontaktujte naši koordinátorku Centra vzdělávání Terezu Nožičkovou.

koordinátorka centra vzdělávání porodních asistentek


Tereza Nožičková
vzdelavani@unipa.cz
tel: +420 739 313 194

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010