Smluvní podmínky

Podmínky pro účast na vzdělávacích akcích Unie porodních asistentek:

 

Kde se o vzdělávacích akcích dozvíte?

Pozvánky pravidelně zveřejňujeme na webových stránkách Unie porodních asistentek a na facebookové stránce. Odběratelkám našich newsletterů zasíláme informační e-maily.  

 

Přednost při přihlašování

Protože jsou naše vzdělávací akce určené zejména pro naše členky, přihlášení na vzdělávací akci je první měsíc po zveřejnění pozvánky umožněno pouze jim. Pokud chcete mít stejné výhody, stačí, když se k nám připojíte. Žádost o členství stačí vyplnit spolu s přihláškou na vzdělávací akci. Budete pak mít nárok jak na slevu z kurzovného, tak na přednostní přihlášení.

Následně nabízíme volná místa porodním asistentkám a studentkám porodní asistence bez členství. Ostatní profese (lékaři, fyzioterapeuti, duly, psychologové) budeme zvát pouze v případě nenaplněné kapacity.

 

Jak se přihlásit

Vyberte si z nabídky vzdělávání.

Vyplňte, prosím, pozorně všechny údaje a odešlete on-line přihlášku do konce termínu uzavření přihlášek, ke které se lze dostat odkazem v pozvánce. Zvýšenou pozornost věnujte správně vypsanému e-mailu (bez něj vám nebudeme moci zaslat potřebné informace).

Pokud se chcete účastnit našich vzdělávacích akcí, potřebujeme váš souhlas se smluvními podmínkami vzdělávání Unie porodních asistentek. Zaškrtněte jej prosím v závěru přihlášky.

Pokud jste se nestihli v termínu přihlásit prosím kontaktujte emailem nebo telefonicky koordinátorku Centra vzdělávání Terezu Nožičkovou. Pokud to bude možné, ráda vám vyjde vstříc.

Po přihlášení po vás Unie porodních asistentek může vyžadovat předložení Diplomu o ukončeném vzdělání v oboru porodní asistence nebo průkazu studentky či ISIC karty (podle toho zdali jste porodní asistentka či studentka porodní asistence).

Přihlášení na vzdělávací akci je závazné.

Unie porodních asistentek bude osobní údaje zadané při přihlášení chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č.101/200 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Po přihlášení

Do 5 pracovních dnů vám zašleme informaci o rezervaci místa. Pokud bude kapacita naplněna, nabídneme vám možnost stát se náhradnicí. 

Po potvrzení rezervace vám zašleme link pro platbu účastnického poplatku přes náš e-shop.

Neplaťte prosím dříve, než dostanete link pro platbu. Platby zaslané bez návaznosti na link na účet UNIPA nezaručují účast na vzdělávací akci.

 

Náhradnice

Pokud se uvolní místo na požadované akci, budeme náhradnici neprodleně informovat nebo ji v dostatečném časovém předstihu přednostně pošleme pozvánku na druhý termín vzdělávací akce (pakliže se bude konat).

Náhradnice mají přednost v přihlašování, pokud jsou zároveň členkami Unie porodních asistentek.

Na základě domluvy s koordinátorkou může v závažných případech účastnice na vzdělávací akci vyslat místo sebe vlastního náhradníka (v tom případě není účtován storno poplatek).

 

Platby účastnického poplatku

Účastnický poplatek zaplaťte prosím přes e-shop na základě zaslaného linku, který je součástí e-mailu o potvrzení rezervace místa. Faktura je součástí platebního procesu.

Po domluvě je možno zaplatit také převodem na účet Unie porodních asistentek, číslo účtu 2101680921/2010 do uvedeného data. Při platbě převodem vyplňte prosím správně variabilní symbol uvedený ve faktuře. Bez uvedení tohoto symbolu nebudeme moci platbu identifikovat.

V individuálních případech je možné se do tohoto data domluvit na zaplacení účastnického poplatku v hotovosti v den konání vzdělávací akce.

V případě nezaplacení účastnického poplatku do data uvedeného v e-mailu potvrzujícím rezervaci místa bude místo nabídnuto dalším zájemkyním.

Účastnický poplatek zahrnuje:

  • vytištěné studijní materiály, případně další pomůcky k výuce
  • lektorné, pronájem prostor, organizaci a administraci
  • certifikát o absolvování vzdělávací akce
  • drobné občerstvení

Oběd a ubytování nejsou zahrnuty v ceně vzdělávací akce. Rádi vám s výběrem ubytování poradíme. Oběd až na výjimky objednáváme společně, podrobnosti vám zašleme v mailu týden před akcí. Nebo vám doporučíme příjemné restaurace v okolí.

Potvrzení o platbě vám na požádání zašleme v elektronické podobě před kurzem nebo po kurzu. Potřebujete-li potvrzení v tištěné podobě, na požádání vám jej vystavíme a předáme v den kurzu.

Zvýhodněné účastnické poplatky

Zvýhodněná výše účastnického poplatku platí pro:

  • členky Unie porodních asistentek včas platící členský příspěvek
  • studentky porodní asistence a porodní asistentky na mateřské/rodičovské dovolené

 

Zrušení rezervace

Pokud potřebujete svou rezervaci zrušit před zaplacením účastnického poplatku, je to možné. Prosím kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky.

Jestliže budete muset zrušit rezervaci po zaplacení účastnického poplatku, snížíme vám zaplacenou částku o storno poplatek dle níže uvedených storno podmínek. Děkujeme za pochopení.

 

Storno podmínky

Storno poplatek:

  • více než 31 dní bez storno poplatku
  • 22-30 dní před vzdělávací akcí 25 % z uhrazené částky
  • 8-21 dní před vzdělávací akcí 50 % z uhrazené částky
  • 7 dní a méně před vzdělávací akcí 100 % z uhrazené částky

V případě, že je vzdělávací akce zrušena vlivem vnějších skutečností, tedy ne Unií porodních asistentek (například z důvodu epidemiologických opatření před COVID-19), je účastnici účtován 10% storno poplatek.

Řešení nestandardních situací

Stát se může cokoliv. Pokud vás překvapí závažné zdravotní obtíže v den konání akce, vrátíme vám účastnický poplatek snížený o manipulační poplatek ve výši 300 Kč. (Manipulační poplatek je určený na uhrazení části nákladů semináře, které by jinak pokrýval účastnický poplatek.) Je však nutné tuto nestandardní situaci nějakým způsobem prokázat, např. potvrzením od lékaře.

O vrácení účastnického poplatku si zažádejte e-mailem. Do zprávy prosím uveďte variabilní symbol a číslo účtu, na který má být poplatek zaslán.  Do poznámky pro příjemce uveďte jméno uvedené na přihlášce spolu s důvodem neúčasti. Díky těmto informacím proběhne vrácení účastnického poplatku (vám nebo vašemu zaměstnavateli) hladce.

 

Certifikáty

Zapište se prosím po příchodu na místo konání vzdělávací akce do prezenční listiny.

Po skončení vzdělávací akce od nás dostanete certifikát o absolvování.

Podmínkou pro získání certifikátu je absolvování celé vzdělávací akce a váš podpis na prezenční listině.

 

Zpětná vazba

Zajímá nás váš názor. Nejpozději den po uplynutí vzdělávací akce vám e-mailem zašleme na vyplnění krátký, anonymní dotazník. Budeme rádi, když využijete svou možnost vyjádřit se ke vzdělávací akci a ohodnotíte ji. Vaše názory jsou pro nás velmi důležité a velmi si jich vážíme. Díky vaší zpětné vazbě můžeme pracovat na neustálém zkvalitňování poskytovaného vzdělávání.

 

Neočekávané situace

Unie porodních asistentek si vyhrazuje právo na změnu lektora/lektorky, data, místa a času konání nebo na úplné zrušení vzdělávací akce z vážných organizačních důvodů (např. při nedostatečném počtu přihlášených účastnic). O této změně budeme všechny zájemkyně informovat s dostatečným časovým předstihem (standardně alespoň 14 dní před termínem). V případě zrušení vzdělávací akce vracíme účastnický poplatek v plné výši na účet, ze kterého byl zaplacen.

 

Smluvní podmínky vzdělávání byly schváleny a vydány radou Unie porodních asistentek 20. 2. 2018. Aktualizovány 10. 11. 2020. 


Nejsou vám smluvní podmínky jasné? Nerozumíte něčemu? Máte jakékoli dotazy ohledně vzdělávací sekce Unie porodních asistentek?  S důvěrou se obraťte na koordinátorku Centra vzdělávání Unie porodních asistentek.

koordinátorka centra vzdělávaní Unie porodních asistentek


Tereza Nožičková
vzdelavani@unipa.cz
tel: +420 739 313 194

 

Chcete si zajistit, že vám neunikne žádná pozvánka na zajímavé vzdělávací akce? Chcete dostávat aktuální informace o činnosti Unie porodních asistentek?

Přihlaste se k odběru novinek.

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010