16.5.2022

Komise pro porodnictví

V druhé polovině roku 2021 byla na příkaz Ministra zdravotnictví zřízena odborná Komise pro porodnictví za účelem kultivace porodnictví v České republice. Komise je složena z 20 členů, zástupců organizací a MZ ČR. V listopadu loňského roku byla jako zástupkyně Unie porodních asistentek naše prezidentka Magdalena Ezrová na prvním setkání.

Jedním z výstupů tohoto setkání byla dohoda o vytvoření Koncepce porodní asistence, která by měla být základem jednotné Koncepce péče o matku a dítě v těhotenství, během porodu a po porodu. Vznik této koncepce vychází ze Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030, kterou v loňském roce přijal Úřad vlády ČR. Zároveň tato iniciativa navazuje na programový bod Vlády přijatý na začátku letošního roku. Navržený text koncepce, na kterém spolupracovala UNIPA s Českou komorou porodních asistentek, si můžete přečíst zde.

Koncepce porodní asistence

Programové prohlášení vlády ke zdravotnictví
Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030
Komise pro porodnictví na stránkách MZ ČR: https://ppo.mzcr.cz/workGroup/165
Příkaz Ministra zdravotnictví ČR o zřízení Komise pro porodnictví
Zápis z jednání Komise pro porodnictví 11. listopadu 2021

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010