Unie porodních asistentek – vize 2021 (2016 – 2018)

Projekt si klade za cíl profesionalizovat organizaci Unie porodních asistentek v oblastech strategického plánování, finančního řízení, propagace a poskytování služeb. Díky pomoci expertů, konzultantů a vzdělávání zaměstnanců projekt přispěje k vytvoření profesionálního týmu. Organizace bude mít stanovené dlouhodobé cíle v souladu s posláním a vizí a bude disponovat nástroji pro evaluaci aktivit. Po ukončení projektu bude UNIPA silnou a stabilizovanou neziskovou organizací.

Projekt Unie porodních asistentek – vize 2021 (CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002045) je podpořený v rámci programu Operační program zaměstnanost a je součástí výzvy Budování kapacit a profesionalizace NNO.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010