6.8.2018

Jak zřídit a budovat porodní centrum s péčí porodních asistentek

Jak zřídit a budovat porodní centrum s péčí porodních asistentek[1]

Vládní iniciativy několika minulých let vedly ke zvýšenému zájmu o porodní centra. Porodní asistentka Kathryn Gutteridge vysvětluje, jak postupovat při jejich zakládání.

Vládní dotace s cílem podpořit poskytovatele státní zdravotnické služby ve zlepšení péče o matku v Anglii vedly v roce 2013 k tomu, že mnoho státních nemocnic zřídilo porodní zařízení s péčí porodních asistentek. Tento trend dále pokračoval zprávou National Maternity Review (Zpráva o stavu péče o matku) z roku 2016, která uznává hodnotu možnosti zvolit si místo porodu a právo na dostupnou kvalitní péči.

Jak tedy takové zařízení zřídit?

Prvním aspektem je rozhodnout se, zda se bude jednat o zařízení samostatně stojící nebo bude vybudováno při nemocnici (Steward et al., 2005). Na rozdíl od samostatně stojícího porodního domu se centrum porodních asistentek v areálu nemocnice nachází v bezprostřední blízkosti porodnice, obvykle ve stejné budově.

Toto rozhodnutí bude ovlivňovat vztah k další dostupné péči o matku. Jak by se například hodil porodní dům s péčí porodních asistentek do rozsáhlé městské aglomerace s několika stávajícími porodnicemi? Dalším faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je umístění porodního domu ve vztahu k dalším přilehlým službám.

Je také důležité konzultovat záměr s těmi, kdo budou tyto služby využívat. Ideálním postupem, jak získat celou paletu názorů, by bylo využít různých platforem, včetně osobních diskusních setkání, online průzkumů, sociálních médií jako je Twitter a Facebook, Skypu a webinářů. To umožní oslovit širokou škálu lidí a zároveň co největší jejich počet. To je zásadní z toho důvodu, že typ a umístění tohoto zařízení bude vycházet z požadavků žen a jejich rodin, s přihlédnutím k dostupným budovám a investičním prostředkům.

Když se ženy rozhodují, kde budou rodit, zohledňují různé faktory, které jsou pro ně důležité. Pro některé to je fakt, že centrum porodních asistentek je v docházkové vzdálenosti od porodního sálu, což jim dodává jistotu, že v případě nutnosti se tam mohou rychle přemístit, často v doprovodu porodní asistentky, která o ně i nadále pečuje. To může podstatně přispět k tomu, jak žena vnímá pocit bezpečí.

Zapojení zainteresovaných osob

Jakákoli změna modelu péče je velmi obtížná, proto je již od samého začátku zásadní přesvědčivé vedení a silná vize. Je naprosto nezbytné, aby porodní asistentky poskytovaly péči, která bude zahrnovat konzultace s odborníky, například s porodníky, neboť porodní asistence vychází z filozofie, která zahrnuje také rodinu a systém sociální podpory. Díky změnám v systému se může stát, že nastane náhlá šance zřídit porodní dům, a v takovém případě pak může být požadováno vyhodnocení různých možností řešení. Proto je vhodné, aby byly všechny aspekty poskytování péče detailně prozkoumány ještě před tím, než se o zřízení porodního domu bude rozhodovat.

Objasnění filozofie poskytne zainteresovaným osobám informace o tom, jak bude tato služba fungovat, co lze očekávat a kdo poskytne podporu porodním asistentkám, ženám a jejich dětem v případě, že bude nutná další pomoc. Dokument „Standardy pro porodní centra v Anglii“ (Standards for birth centres in England: a standard document) (RCM, 2009: 4) uvádí, že „zařízení budou podporovat neinvazívní přístup k porodu bez intervencí“. V zájmu zajištění soustředěné a efektivní práce je nezbytné vytvoření projektové skupiny a dokumentu o zahájení projektu. Ten musí obsahovat hlavní cíle, vymezení rolí a povinností, mechanismy podávání zpráv a financování a termíny dokončení.

Od filozofie k vizi

Již ve fázi vývoje je užitečné mít pro porodní dům název. Může se tím nastartovat fáze zapojení žen a jejich rodin do průzkumu a jejich názorů tak lze využít již v začátcích vývoje. To má výhodu zapojení veřejnosti od samého počátku a pomáhá to porodnímu domu vytvářet jeho identitu. Stalo se to například v Birminghamu v případě porodního domu Serenity („Klid“), jehož jméno navrhl jeden otec, který jím chtěl vyjádřit pocit klidu a míru.

V průběhu návrhové fáze je užitečné, když tým architektů navštíví místa, která stejnou vizi a filozofii reprezentují. Při navrhování porodního domu Serenity navštívil tým nový porodní dům s péčí porodních asistentek, ale zároveň také hospic, aby pochopil, jak je vedena péče o pacienty v poslední fázi života.

Toto plánování a objevování pomůže vytvořit prostor, který má hloubku a charakter a bude fungovat jako něco víc než jen malé porodnické oddělení vedené porodními asistentkami.

Právě v tomto stádiu se tvoří jasný plán a v návrhu porodního domu se řeší potřeby žen a jejich rodin.

PŘÍKLAD STRUKTURY PROJEKTU
(Porodní dům Serenity)

Cíle jednotlivých součástí projektu se mohou různit, ale propojí se v celkovém hlavním cíli – novém porodním domě.

PŘÍKLADY ZAMĚŘENÍ ČINNOSTÍ NA PROJEKTU

Aby práce při plánování projektu byla organizovaná a efektivní, je naprosto nezbytné, aby celý tým rozuměl filozofii a hlavním cílům projektu. Dokument Standardy pro porodní centra v Anglii (Standards for birth centres in England: a standard document) (RCM, 2009: 4) uvádí sedm principů, které v souvislosti s porodním domem musí být zřejmé. Jsou to:

Tyto principy tvoří základní rámec. Udávají směr a zaměření, jak a čím se tato služba odlišuje od porodnic.

Přeložila Unie porodních asistentek, 2017


[1] Text Jak zřídit a budovat porodní centrum s péčí porodních asistentek byl přeložen z originálu: How to build and develop a birth centre by Kathryn Gutteridge (Sandwell and West Birmingham Hospitals NHS Trust). Překlad byl zhotoven v rámci projektu Právo na normální porod, který byl v roce 2017 podpořen v dotačním řízení Úřadu vlády ČR v rámci programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010