11.11.2020

Jak se o sebe starat v pečující profesi

Unie porodních asistentek pro porodní asistentky a další pečující profese vytvořila desatero sebepéče.
Je velmi aktuální nyní v nouzovém stavu, ale určitě platí vždy a všude.
Pečujete o druhé, ale nezapomínejte pečovat o sebe!
Ke stažení ve formátu pdf nebo png.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010