10.9.2019

ICM Position Statements – Domácí porod

Na stránkách Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) můžete nalézt odkaz na „ICM Position Statements“. Jedná se o oficiální vyjádření konfederace k různým tématům týkajících se nejen porodní asistence, ale také zdraví matek a novorozenců či širších socio-ekonomických otázek. Tato vyjádření jsou spolu s doporučeními, které konfederace vydává pro své členy, odrazem přesvědčení a principů ICM.

Tentokrát vám přinášíme překlad vyjádření ICM k porodům mimo zdravotnické zařízení.

Vyjádření ICM „Home Birth“ v angličtině.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010