13.11.2018

Jak rozvíjet správné dovednosti pro práci v porodním centru s péčí porodních asistentek

Jak rozvíjet správné dovednosti pro práci v porodním centru s péčí porodních asistentek¹

Porodní asistentky, které chtějí pracovat v porodním centru, musí mít určité vlastnosti a dovednosti. Kathryn Gutteridge vysvětluje, jaké vlastnosti a dovednosti to jsou.

Chtějí-li porodní asistentky pracovat v porodním centru, musí svou praxi provádět sebevědomě, kvalifikovaně a odborně, a musí být schopné pracovat samostatně. Zní to jednoduše, ale skrývá to v sobě řadu vlastností a dovedností, které jsou pro tento typ práce nezbytné.

Všechny porodní asistentky musí být schopné dobře zvládat stres, ale ty, které pracují v porodním centru, to musí zvládat obzvláště dobře. Řada porodních center je situována mimo nemocnice, některá jsou naopak jejich součástí, a je důležité, aby se porodní asistentky pracující v těchto zařízeních, uměly s nevyhnutelnou zátěží dobře vyrovnat. Je také potřeba, aby byly schopné dělat rozhodnutí, neboť budou rozhodovat o tom, zda ženy splňují kritéria pro tyto služby, či nikoli.

Komunikační dovednosti musí být na velmi vysoké úrovni. V případě možných rizik musí být porodní asistentka schopná se ženou probrat, co které riziko obnáší. A protože řada těchto rizik není zřejmá dříve, než se rozběhne porod, musí porodní asistentka umět reagovat na nastalou situaci, myslet kriticky a sdělit potřebnou informaci ženě tak, aby tomu porozuměla. Musí být schopná vytvořit bezpečné a klidné prostředí pro porod a zároveň musí vždy přemýšlet dopředu o tom, co může v následující hodině nastat. Porodní asistentka musí umět vnímat nevyřčené drobnosti a správně vyhodnotit důkazy. To jí dodá pevnou půdu pod nohama pro její praxi a pomůže získat důvěru žen a kolegyň. Vystupování, které odráží sebevědomí a odbornost, je velkou předností.

Existuje mnoho teorií, jak může lékař získat odbornost a dosáhnout vysokého stupně profesionality a znalostí. Pravděpodobně to začíná u dobré znalosti sebe sama a vyjadřování základních hodnot a přesvědčení. Porodní asistentka je toho schopná až v momentě, kdy se mezi ní a ženou vytvoří terapeutický vztah a nepřistupuje k ženě pouze jako k objektu. Porodní asistentka, která je schopná komukoli předat svou filozofii, brzy získá důvěru ženy a vytvoří si s ní smysluplný vztah. To má pro poskytování péče v autonomních zařízeních mnoho výhod (viz diagram).

Porodní asistentky, které si vytvoří během chvíle vztah založený na důvěře, jsou komunikačně velmi schopné a obvykle umožní ženám dosáhnout velmi pozitivní zkušenosti s porodem. Takovýto typ lidí je pro poskytování porodní péče nepostradatelný; jsou schopné se na obavy a přání ženy rychle naladit a zahrnout ji péčí. Porodní asistence je podle Nicky Leap úspěšná, když žena čelí nejistotě společně s porodní asistentkou beze strachu odhalit svou zranitelnost a v jejich vztahu se tak zrodí pouto důvěry.

Kdo se na to hodí?

Porodní asistentky mohou přemýšlet o tom, jak reagovat v určitých situacích. Například: Jaká je moje filozofie ženství a zrození? Co ode mě ženy potřebují během porodu? Jak to cítím? Zvážila jsem, jak zásadní je role rodiny u porodu? Jak zapojím ženy do plánované péče o ně? Další otázky mohou být: jaké znalosti využívám při péči o ženu? Jakou výzvu pro mě představuje tato péče?

Dále jsou zde otázky týkající se samostatnosti a sebevědomí: jak se cítím, když mám rozhodovat o péči sama? Jak se cítím, když musím dělat rozhodnutí, která nezapadají do představy ostatních? Jak se cítím, když poskytuji péči ženě, která si nepřeje žádné lékařské vyšetření během porodu?

Vztahy

Vztahy jsou v zařízení s péčí pouze porodních asistentek mimořádně důležité. Personál je většinou rozdělen na menší týmy, jejichž členové mají všichni stejnou míru zodpovědnosti za poskytovanou péči. Přestože některé skupiny budou mít zapálené manažery nebo kvalifikovaného vedoucího týmu na úrovni „band 7“ (pozn. pod čarou – porodní asistentka, jejíž kompetence se dají přirovnat v našem prostředí ke kompetencím staniční sestry – managerka porodního týmu), většina bude složena z porodních asistentek stejného postavení, které budou pracovat se ženami společně s kvalifikovanými sociálními pracovnicemi a studentkami. Egoistické výkyvy nemají na takovémto místě co dělat.

Různé typy osobností

Různé typy osobností v týmu přinášejí výzvu, ale také výživnou půdu pro myšlenky a praxi. Důvěra je jedním z důležitých faktorů, který umožňuje celému týmu růst. Je to pojistka, že se můžeme obrátit na jinou porodní asistentku, která zpochybní nebo potvrdí naše rozhodnutí.

Příkladem, jaký dopad mohou mít různé typy osobností, je zjevný v náborovém modelu, který používá porodní dům Serenity zřízený při nemocnici Sandwell and West Birmigham Hospital NHS Trust.

Když byl porodní dům v začátcích, získal finance na některé pozice, což podnítilo zájem ze strany stávajících zaměstnanců. Všichni žadatelé byli pozváni na celodenní pohovor, kde se po příchodu museli ostatním představit a popsat, proč přišli.

Pro lepší pochopení jejich motivace měli žadatelé během hodiny vytvořit koláž z výtvarných materiálů a časopisů, aby názorně předvedli svou filozofii porodní asistence. Po dokončení pak měli 10–15 minutovou prezentaci, v níž pomocí koláže popisovali svou osobní cestu. Porodní asistentky, které doposud pracovaly ve formálnějších prostředích, s tím od začátku bojovaly.

Tento způsob náboru boří profesní bariéry a podněcuje emotivní stránku porodní asistence. Během následného osobního pohovoru byla odpověď na otázku „Kdybych vás pozorovala při práci s rodící ženou, jak bych poznala, že jí poskytujete laskavou a účastnou péči?“ rozhodujícím faktorem při výběru dalšího člena týmu, který by zapadl.

Způsob, jak porodní asistentky na tuto otázku odpoví, by měl odhalit ty, jež jsou schopny formulovat jemnější aspekty péče. To v konečném důsledku ukáže na vnímavé a soucitné porodní asistentky. Můžeme celý tým nechat nacvičit postup řešení krizové situace, poskytnout instrukce, které ovlivní a nasměrují péči, ale nemůžeme nařídit laskavost. Ta se rodí jinde a je patrná u porodních asistentek, které mají důvěru v ženu a její tělo a zároveň si dovolí být do jisté míry zranitelné.

Úzký vztah mezi ženou a porodní asistentkou

Porodní asistentka musí reagovat na to, co žena potřebuje a co říká nebo dává najevo nepřímo. Když porodní asistentka využívá svých dovedností a schopností jako jsou důvěra, respekt a porozumění, dochází k názorové shodě a žena pociťuje méně obav, více bezpečí a prožívá porod pozitivněji.

Přeložila Unie porodních asistentek, 2017


¹ Text „Jak rozvíjet správné dovednosti pro péči v porodním centru s péčí porodních asistentek“ byl přeložen z originálu: „How to develop the right skills for a midwifery unit“ by Kathryn Gutteridge (Sandwell and West Birmingham Hospitals NHS Trust). Překlad byl zhotoven v rámci projektu Právo na normální porod, který byl v roce 2017 podpořen v dotačním řízení Úřadu vlády ČR v rámci programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010