7.1.2020

ICM Position statement – Porodní asistence: Autonomní profese

Na stránkách Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) můžete nalézt odkaz na „ICM Position Statements“. Jedná se o oficiální vyjádření konfederace k různým tématům týkajících se nejen porodní asistence, ale také zdraví matek a novorozenců či širších socio-ekonomických otázek. Tato vyjádření jsou spolu s doporučeními, které konfederace vydává pro své členy, odrazem přesvědčení a principů ICM.

Tentokrát zveřejňujeme vyjádření k autonomii porodních asistentek.

Vyjádření v angličtině Midwifery: An Autonomous Profession.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010