Vyjádření Unie porodních asistentek k výdajům na dotační program “Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů”

Unie porodních asistentek, z. s. byla v roce 2017 a 2018 podpořena z dotačního programu „Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů”.

Vládní strategie pro rovnost mužů a žen v České republice na léta 2014 – 2020 zařadila mezi své priority problematiku reprodukčních práv, konkrétně omezenou možnost volby místa, způsobu a okolností porodu a také nízkou informovanost žen a mužů o reprodukčních právech a nízkou vymahatelnost práva při jejich porušování. Projekty „Porodnictví: svobodná a odpovědná volba“ a projekt „Porodní asistentka: odbornost a respekt” usilují o narovnání této diskriminace a o lepší péči o těhotné ženy a jejich rodiny.

Projekt Unie porodních asistentek na tuto situaci vždy reaguje jak v rovině systémové změny (připomínkování legislativy a vyjednávání s relevantními partnery), tak na úrovni přímé podpory porodních asistentek, studentek porodní asistence  a těhotných žen a jejich rodin.

 

Mezi aktivity projektu patří:

  1. On-line poradna porodní asistentky pro veřejnost (z projektu je hrazena odborná garance a koordinace poradny, 14 porodních asistentek odpovídá v poradně bez nároku na finanční odměnu)
  2. Poradna porodní asistentky na akcích a festivalech pro veřejnost (v poradně rodiny získají respektující a odbornou podporu, informace o zdravém těhotenství a porodu, případně základní právní a sociální poradenství)
  3. Přednášky pro nastávající otce podporující jejich zapojení do péče o dítě
  4. Překlady a vydávání odborných doporučení renomovaných mezinárodních institucí (Světová zdravotnická organizace, Mezinárodní konfederace porodních asistentek)
  5. Studentská sekce (studentky porodní asistence se již v průběhu studia seznamují s mezinárodními odborníky, diskutují odborná témata na sociálních sítích, zapojují se do výzkumné činnosti, připravují se na vstup na trh práce)
  6. Odborná sekce vydává odborná doporučení pro porodní asistentky dle Evidence based medecine, Manuál péče porodní asistentky v krizových a akutních stavech

 

Projekty Unie porodních asistentek podpořené z dotace z velké části realizují aktivity, které v zemích západní Evropy zajišťují státní instituce (překlady nejnovějších odborných doporučení, vydávání koncepce péče o matku a dítě nebo vydávání doporučených postupů pro porodní asistentky).

Organizace zajišťuje činnost součtem 1,2 úvazku (zejména formou DPP na průměrně 20 hodin měsíčně). Ostatní činnost je podobně jako např. u amatérských sportovních trenérů nebo dobrovolných hasičů zajišťována dobrovolnicky. Velká část aktivit Unie porodních asistentek je zajišťována dobrovolnickou prací z řad porodních asistentek a rodičovské veřejnosti.

Unie porodních asistentek financuje své aktivity formou vícezdrojového financování kombinací individuálních darů, členských příspěvků a vlastní vzdělávací činnosti. Projekt podpořený z dotace je z 30% kofinancován právě z těchto vlastních zdrojů (v roce 2017 částkou 187 190,- a v roce 2018 částkou 251 580,-).

Odmítáme nařčení z neefektivního čerpání dotace a také prezentování činnosti neziskových organizací v takovém světle, jak o něm hovoří předkladatelé pozměňovacích návrhů ke státnímu rozpočtu pan Janda (ODS) a pan Hrnčíř (SPD). Neziskové organizace naopak kombinací veřejných financí a vlastních zdrojů představují nejefektivnější řešení problémů těch nejohroženějších sociálních skupin.

Pokud Jakub Janda (ODS) ve své obhajobě pozměňovacího návrhu (č 1521) vyčítá projektu Unie porodních asistentek, že v rámci projektu „založila facebookovou skupinu pro studentky porodní asistence, která podněcuje členky ve výměně informací”, měl by si nejdříve zjistit, že tato aktivita je zajišťována svépomocí studentek a na státní rozpočet klade nulové nároky.  Poslanec Jakub Janda rovněž zpochybňuje naši spolupráci s Ligou lidských práv. Tato organizace pro tu naši zpracovává právní doporučení a stanoviska, která vedou k lepší péči o ženy a jejich rodiny (např. týkající se mlčenlivosti zdravotníků nebo přítomnosti otce u porodu). Ostatní aktivity Ligy lidských práv s čerpáním dotace Unie porodních asistentek nikterak nesouvisí. Napadání advokátky Zuzany Candigliota, která s Ligou lidských práv spolupracuje, je ukázkou neopodstatněného útoku, který používá Jakub Janda z nedostatku dalších argumentů. K tématu využívání právních služeb pro podpořený projekt považujeme z hlediska čerpání státního rozpočtu za podstatnější, že velkou část právních služeb pro organizaci zajišťují právní expertky z řad rodičů v rámci dobrovolnické práce.

Je skutečně zrušení, či krácení dotačního programu „Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů” prostřednictvím pozměňovacích návrhů č. 1521 a č. 1725 cestou, jak zefektivnit péči o potřebné skupiny a narovnat postavení žen a mužů v naší společnosti?

 

V Praze, 11. prosince 2018

 

Mgr. Kateřina Hájková Klíčová     

výkonná ředitelka/director

Unie porodních asistentek

klicova@unipa.cz

+420 734 637 379

 

Tisková zpráva ke stažení (pdf)

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010