25.12.2022

ICM Council meeting

21. – 22. června 2022 se uskutečnil každoroční Council ICM.

Každá členská organizace měla k dispozici dvě místa pro delegátky organizace, které se mohly aktivně zúčastnit diskuze a hlasovat, a další místa pro pozorovatele. I v letošním roce se Council uskutečnil online. Součástí Councilu bylo projednávání záležitostí, které musí být schváleny členskými organizacemi, a diskuze. Meetingu předsedala Franca Cadee, prezidentka ICM. Za Unipu se setkání zúčastnila Petra Ann Kovařčíková a jako pozorovatelky Magdaléna Ezrová a Tereza Zachová.

V letošním roce se schvalovala zpráva o finančním hospodaření ICM, hlasovalo se o suspendování členských organizací, které neplatí členské příspěvky, a o zavedení nezávislé hlasovací komise. Dále pak se diskutovalo o přijetí nového klíčového dokumentu Global guideline for Midwifery leadership, který by měl napomáhat nastavení silného leadershipu v jednotlivých státech na různých pozicích, v nichž se porodní asistentky vyskytují. Přestože panovala shoda v tom, že je tento dokument potřebný, převažoval nesoulad s jeho zněním a potřeba ho rozpracovat více v globálním kontextu. V rámci setkání Councilu byly také prezentovány výsledky průzkumu ICM o potřebách členských organizací. V diskuzích byla akcentována potřeba komunikovat veřejnosti jasně rozdíl mezi profesí zdravotní sestry a porodní asistentky a jejich jasné rozlišení. Další z podnětů účastníků Councilu byla potřeba vytvářet příležitosti pro setkávání a sdílení zkušeností toho, co vede k pozitivním změnám při posilování pozice porodních asistentek v jednotlivých zemích. Některé členské organizace přišly s potřebou navázání spolupráce mezi členskými organizacemi, které zavádějí ICM nástroje do praxe, a sdílet tyto zkušenosti. Celé setkání se neslo v přátelském duchu, nápaditých diskuzí a ocenění práce, kterou ICM v minulém roce odvedla. Další setkání Councilu ICM by mělo proběhnout v rámci kongresu ICM 2023 na Bali (11.-14. června 2023).

Zprávu sepsala Petra Anna Kovařčíková.

 

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010