16.10.2018

Doporučení Světové zdravotnické organizace pro pozitivní zkušenost s mateřstvím

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala v roce 2016 Doporučení WHO v oblasti předporodní péče pro pozitivní zkušenost s těhotenstvím (WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience) a v roce 2018 pak Doporučení WHO pro péči během porodu pro dosažení pozitivní zkušenosti s porodem (WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience).

Odkaz na originální dokumenty:
WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience
WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience

Vzhledem k tomu, že je UNIPA nezisková organizace, je pro nás překlad celého textu z finančních důvodů nerealizovatelný. O přeložení obou dokumentů v celém jejich rozsahu v současnosti jednáme s Ministerstvem zdravotnictví.

Přeložili jsme tedy alespoň úvodní text, který osvětluje vznik dokumentu, a shrnující tabulky, kde jsou popsány jednotlivé body doporučení. Pokud chcete najít ke každému z nich bližší informace, můžete je vyhledat přímo v originálním dokumentu.

Text není nijak upravován, krácen či přepisován. Jedná se o přímý překlad doporučení WHO.

(Pokud najdete nesrovnalosti v překladu, budeme rády za upozornění.)

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010