Doporučení Světové zdravotnické organizace pro pozitivní zkušenost s mateřstvím

16.10.2018

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala v roce 2016 Doporučení WHO v oblasti předporodní péče pro pozitivní zkušenost

Nezbytné kompetence pro základní praxi porodních asistentek

9.10.2018

V roce 2010 vydala Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) dokument, zabývající se doporučenými znalostmi, dovednostmi

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010