18.1.2023

Zápis z ustanovení Aliance porodní asistence

Aliance porodní asistence byla založena na podzim 2022 v rámci projektu “Rodím v klidu bez násilí” financovaného z Norských fondů. 

Aliance porodní asistence se věnuje osvětě a prosazování principů péče v oboru porodní asistence, které jsou postaveny na principech EBM (medicíny založené na důkazech) a propojuje instituce, organizace i jednotlivce směřující k tomuto cíli. 

Cílem Aliance porodní asistence je kultivace oblasti péče o ženu (a její dítě a rodinu) v těhotenství, při porodu a po porodu. 

Iniciátorem vzniku Aliance porodní asistence /APA/ je profesní organizace porodních asistentek Unie porodních asistentek /UNIPA/ sdružující největší počet porodních asistentek a studentek porodní asistence u nás. Na zahajovacím setkání v Praze se dne 12. listopadu 2022 sešli první spolupracující organizace Liga lidských práv, Asociace pro porodní domy a centra, Sdružení pro integraci a migraci, Hnutí za aktivní mateřství, Česká asociace dul, ze zdravotnických zařízení zástupkyně a zástupci Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice v Praze na Bulovce, v Ostravě a v Brně. Připojili se i zástupkyně z Odboru rovnosti ÚV ČR. Zahraničí reprezentovala Jolanda Liebregts, koordinátorka center porodních asistentek v Holandsku.

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010